Oceňovanie v roku 2023

Ocenenia bude udelené v týchto kategóriách:

1. Aktívny mládežník – Mladý človek do 30 rokov, ktorý svojimi aktivitami a záujmom o život
v miestnej komunite resp. škole prináša do nej hodnoty, ktoré ju obohacujú.  Je to osoba s morálnymi
zásadami, ktoré sú príkladom pre život mládeže.
2. Aktívny občan – Osoba, ktorá svojou angažovanosťou vo veciach verejných, participatívnych
a komunitných. Je dobrým príkladom pre mladú generáciu.   Je to osoba s morálnymi zásadami, ktoré
sú príkladom pre život mládeže aj širokej komunity/ škole.
3. Top líder samosprávy – Osoba, ktorá je vo vedení obce / mesta / samosprávneho kraja (VUC).
Volený zástupca samosprávy. Osoba, ktorá sa okrem iných dôležitých oblastí venuje aj komunikácii
s mladými ľuďmi a ich podpore.  Je to osoba s morálnymi zásadami, ktoré sú príkladom pre život
mládeže aj širokej komunity.
4. Obec/ mesto s najpriateľskejším vzťahom k mládeži – Nominovať  možno mesto alebo obec
z každého kraja Slovenska, ktorá sa venuje mládeži a podporuje ju nad rámec svojich povinností
a môže byť príkladom pre iné obce a mestá
5. Top projekt – Nominovať možno realizovaný projekt, na území obce, mesta, kraja. Ktorý prispel
k zlepšeniu života skupiny obyvateľov, alebo podporil participáciu mladých ľudí na živote komunity/
školy, alebo môže byť príkladom dobrej praxe a zjednocovania pohľadov na život mladých ľudí.
6. Top subjekt, neformálna skupina – Nominovať možno podnikateľský subjekt, alebo organizáciu,
alebo neformálnu skupinu, pôsobiacu na území, obce, mesta, kraja, ktorá pravidelne prispieva ku
zvýšeniu kvality života mladých ľudí, alebo k tvorbe pozitívneho prostredia a všetko robia nad rámec
ich povinnosti.