Ocenenie  sTOPa  2021

 1. Oficiálny názov ocenenia: Názov ocenenia sTOPa nesie v sebe myšlienku zanechania stopy aktivitou, angažovanosťou, príkladom dobrej praxe v životoch mladých ľudí aj celej komunity.
 2. Vyhlasovateľom a organizátorom ocenenia je Asociácia krajských rád mládeže (ďalej len AKRAM).
 3. Poslaním ocenenia sTOPa je zviditeľniť a upozorniť verejnosť na výnimočných ľudí a subjekty, ktoré svojou prácou pomáhajú vytvárať pozitívne prostredie pre život mládeže v každom kraji Slovenska svojim aktívnym občianskym a ľudským prístupom. Cieľom    ocenenia    je    zviditeľnenie    hodnoty   aktívneho   občianstva a participácie.
 4. Ocenenie sTOPa sa udeľuje v rámci týchto kategórií:
  1. Aktívny mládežník
  2. Aktívny občan
  3. Top líder samosprávy
  4. Obec/ mesto s najpriateľskejším vzťahom k mládeži
  5. Top projekt
  6. Top subjekt, neformálna skupina

Viac sa dozviete na stránke štatút.