Aktívny mládežník 2019

Home/Ocenení 2019/Aktívny mládežník 2019

Miroslav Ištván

Mirko má od narodenia nevyliečiteľnú metabolickú chorobu. Je to choroba, pri ktorej musí celý život dodržiavať prísnu diétu, nakoľko jeho telo nevie spracovať mnohé aminokyseliny a bielkoviny z jedál. Ak by nedodržiaval diétu, jedlo by ničilo mozgové bunky a postupne by sa to dostalo až do toho najhoršieho štádia, avšak on sa nevzdával. Väčšina detí s touto chorobou má celoživotné následky. Mirko už na základnej škole patril medzi najaktívnejších študentov a dokonca získal cenu Umelec roka. Dnes má 19 rokov a je maturantom na gymnáziu v Krupine. Spomedzi všetkých študentov práve on vyčnieva z davu svojou aktívnosťou, ochotou pomáhať, cieľavedomosťou a vyspelým zmýšľaním. Jeho snom je stať sa moderátorom v rádiu alebo televízii. Posledné 2 roky aktívne pracuje na tom, aby si ten sen splnil. Naozaj sa mu darí. V tomto roku bol na krajskom kole súťaže moderátorov, minulý rok dokonca bol na celoštátnom kole. Na Vianoce organizoval na gymnáziu vianočnú zbierku pre deti z Detského domova Centrum detí a ich rodín Srdiečko v Banskej Bystrici. Vo februári bol prijatý do mentorského programu Lead Up organizácie Future generation, kde patril medzi 22 vybratých študentov z celého Slovenska. Vďaka projektu získal mnohé známosti z oblasti masmédií a jeho mentorkou a veľmi dobrou kamarátkou sa stala Becca, ktorá pracovala v Európe 2 a momentálne pracuje v Refreshery. Mirkovi sa v máji podarilo zorganizovať jeho úplne prvú talkshow s názvom Študenti Študentom, z týmto projektom bude pokračovať už od októbra. Myšlienkou projektu je ukázať mladým rovesníkom a dať im možnosti a príklady ako začať ich kariéru a ako ísť za svojimi kariérnymi snami a byť aktívnymi už v mladom veku. Do talkshow pozýva študentov, ktorí niečo dokazujú, rozbiehajú vlastné projekty, majú na niečo talent a rozvíjajú ho. Vie, že týmto nepomôže všetkým a nezmení názor všetkých mladých, ale aspoň sa snaží pomôcť našej generácii a chce ju podporovať, lebo vie, že my mladí sme budúcnosť tohto národa. Okrem talkshow, chce podporovať aj mladé talenty prostredníctvom umeleckých výstav, mini koncertov. Budúci rok chce organizovať malý festival GO FOR IT FEST, práve pre motiváciu mladých. Nebude to klasický letný festival, bude to festival pre školy.

———————————————————————————————————————

Ocenení boli aj:


Vojtech Exner

Prvé dve fotky sú spojené s enivomentálnou virálnu marketingovou kampaňou, ktorá sa zaoberá ochranou nefajčiarov v blízkosti verejnej hromadnej dopravy, ktorá je financovaná vďaka komunitnej nadácií v Bardejove v rámci grantového programu čistý Bardejov. Ďalšia fotka popisuje jeho pôsobenie pri organizovaní protestov Za Slušné Slovensko v meste Bardejov. A posledná fotka vyobrazuje jeho účasť na Startupovej sútaži v Banskej Bystrici, kde zistil, že kvalitný ľudia vedia posunúť Slovensko rapídne dopredu, len potrebujú dostať viac priestoru ako doteraz.

———————————————————————————————————————-

Patrícia Královičová

Patrícia má 22 rokov a v súčasnosti pracuje v stravovacích službách. Od svojich13 rokov však všetok svoj voľný čas využíva pre prácu s deťmi a mládežou vo farnosti sv. Košických mučeníkov na sídlisku III v Humennom. Napriek tomu, že už je zamestnaná snaží sa nájsť si denne čas pre deti a mládež.
Už od detstva sa zúčastňovala na rôznych detských akciách, táboroch, kde sa v nej začala rodiť túžba po dobrovoľníctve. Spolu s priateľmi navštevovala faru, trávila tam svoj voľný čas. Postupom času si uvedomila, že sa chce venovať deťom a mládeži. Po svojej birmovke aktívne začala ako mladá animátorka vypomáhať pri stretkách a neskôr sa zúčastňovala aj detských táborov už ako dobrovoľníčka.
Čím bola staršia začínala na ňu prichádzať väčšia zodpovednosť a to organizovanie rôznych akcií pre deti a mládež. Tento rok spolu s dobrovoľníkmi organizovala farský tábor v Juskovej Voli pre sedemdesiat detí zo sídliska III v Humenneom. Kým po minulé roky bola ako dobrovoľníčka, tento rok jej pripadla organizátorky, ktorej sa zodpovedne zhostila.
Zapája sa a organizuje rôzne akcie pre deti a mládež, ako napríklad karneval, fara na ľade, tábory a stretká a takýmto spôsobom dobrovoľne pomáha komunitnému životu na sídlisku.

———————————————————————————————————————

Matej Gelien

Matej ako predseda Študentského parlamentu mesta Považská Bystrica sa zaujíma o veci verejné, a tiež aktívne sa zapája do aktivít v rámci participácie. Je príkladom pre rovesníkov. Aktívne spolupracuje so samosprávou pri príprave rôznych aktivít pre mladých v rámci mesta a mestských častí. Je členom predsedníctva Rady mládeže Trenčianskeho kraja. Svojim prístupom motivuje mladých k činnosti v rámci mesta Považská Bystrica ako aj v rámci kraja ako zástupca RMTNK .
Matej je aj aktívny  facilitátor štruktúrovaných dialógov, ale aj  aktivít pre zástupcov žiackych školských rád základných a stredných škôl v rámci Trenčianskeho kraja. Svoje získané vedomosti a skúsenosti mu pomáhajú pri vychovávaní a formovaní mladých k participácii v komunite.


Adam Kinzel

Dôvodom nominácie nášho študenta je jeho osobnosť, charizma, empatia, morálne hodnoty, ktoré vyznáva, nezištná pomoc. Po nástupe na naše Gymnázium sa automaticky stal prirodzenou autoritou v triede. Je triednym slniečkom, vždy pozitívne naladený, dokáže povzbudiť, s ľahkosťou a humorom vyriešiť akúkoľvek situáciu.
Je disciplinovaný, pri stanovení cieľa ho nedokáže nič zastaviť. Študenti si ho zo svojich radov vybrali, napriek tomu, že bol prvák, začiatočník za predsedu našej Žiackej školskej rady. Okamžite si získal jej členov svojou neochvejnou aktivitou.
Nakoľko je ako predseda členom Rady školy, kde prichádza do kontaktu s autoritami zo školy i mimo nej, prejavuje obrovskú úctu voči starším ,organizuje akcie v škole i mimo nej- kvapka krvi, farebné týždne na škole ako prejav tolerancie. Pravidelne sa zúčastňuje i stretnutí s Radou mládeže, kde neváha obetovať víkendy, aby po príchode sprostredkoval nové zážitky a informácie našim členom.
Predsedu Žiackej školskej rady zastával aj počas štúdia na základnej škole. Je multifunkčný- okrem úžasných príhovorov počas rôznych akcií v školskom roku, kedy nejednému z nás aj slza vypadne, je aj fantastický tanečník- dokonca majster Európy vo výrazových tancoch. Práve tu nadobudol svoju povestnú disciplinovanosť, jasne stanovený cieľ a jeho nasledovanie. Okrem všetkých spomínaných vlastností je nám veľmi nápomocný aj pri dizajne našich web stránok-  má na to aj doklad- vyhral 2. miesto v celoslovenskej súťaži Juniorinternet 2016- Juniorweb dizajn webstránky.
Nášho Adama sme nominovali, pretože je obrovským príkladom pre členov našej žiackej rady, svojich spolužiakov, učiteľov. Aj keď sa mu nepodarí v určite bohatej nominácii presadiť, aj tak to bude navždy náš Adam, ktorý už teraz zanechal veľkú stopu v histórii našej školy.


Andrea Graňáková

Andrea Graňáková je veľmi aktívnou mládežníckou vedúcou.Na Strednej odbornej škole pedagogickej v Turčianskych Tepliciach niekoľko rokov viedla aktívnu žiacku školskú radu, ktorá svojimi aktivitami bola príkladom pre ostatné žiacke školské rady kraja. Okrem toho je mládežníckou líderkou v obci Oravská Jasenica, kde motivuje mladých ľudí k angažovanosti sa vo veciach verejných v obci. K jej výnimočnosti prispieva aj je sociálne cítenie s osobami so zdravotným postihnutím. Najskôr na škole spustila zber plastových vrchnákov, aby pomohli aspoň jednej osobe ich predajom. Neskôr začala motivovať aj ďalšie žiacke školské rady k zapojeniu sa do tejto humánnej aktivity. Okrem dennej akčnosti, ktorou je charakteristická sa snaží hľadať príležitosti ďalšieho vzdelávania v rôznych oblastiach mimo školy, aby rástla ako osobnosť, pretože plánuje po skončení školy byť aktívnou členkou rady mládeže v obci Oravská Jasenica. Správanie, názory a postoje Andrei môžu byť skutočným príkladom motivácie pre iných mladých ľudí.

———————————————————————————————————————-

Jakub Szepesgyorky

Pracovník s mládežou v pracovnom živote a dobrovoľník vo voľnom čase, Jakub sa venuje organizovaniu medzinárodných projektov ktoré združujú mladých ľudí naprieč celou Európou ktorí sa na nich neformálne vzdelávajú v rôznych témach ako napríklad participácia, kritické myslenie, demokracia a iné .  Vo voľnom čase sa tiež zúčastnuje na rôznych projektoch lokálneho či medzinárodného charakteru na ktorých často vedie workshopy a tak inšpiruje a motivuje ľudí k seba-zdokonaľovaniu.

———————————————————————————————————————

Terézia Dominika Lukáčová

„V určitom období svojho života som sa rozhodla na sebe viac pracovať. Išla som si za svojím cieľom a získala štipendium na štúdium v zahraničí. Po návrate na Slovensko som zažila šok! Zaužívané praktiky doma sa nezmenili, zatiaľ čo ja som vnímala všetko z inovatívnejšieho a efektívnejšieho pohľadu. Túžila som po tom, aby študenti už na stredných školách vedeli čo je to neformálne vzdelávanie, vedeli čo naozaj chcú robiť vo svojom živote, využívali svoj čas čo najefektívnejšie, mohli a vedeli prejaviť svoj názor a najmä aby vedeli ako môžu pozitívne meniť našu krásnu krajinu. Táto myšlienka bola vo mne pár rokov, zatiaľ čo ja som na sebe ďalej pracovala a objavovala skvelé možnosti a inšpiratívnych ľudí, vďaka ktorým som si uvedomila, že nie je ambiciózne opustiť “začaté”, ale naopak snažiť sa prispieť robiť zo Slovenska atraktívnu krajinu plnú ľudí s veľkými a prospešnými ambíciami.“
Založila podporný program pre rozvoj stredoškolákov Iambitious (http://iambitious.sk/), ktorý už spustil svoj druhý ročník. Prepája podnikateľov, a úspešných manažérov a osobnosti z rôznych svetov spolu so stredoškolákmi, ktorých mentorujú 1 rok a pomáhajú im nastaviť svoje ciele a rozvíjať svoj potenciál. Mladí ľudia v programe taktiež pracujú na svojich projektoch a absolvujú rôzne vzdelávacie aktivity, ktoré im pomáhajú sa rozvíjať a objavovať svoj potenciál. Je to modul pre všetkých mladých ľudí, ktorí sú študentmi stredných škôl z celého Slovenska.


Šimon Podešva

Šimon sa aktívne zapájal do celoslovenského  projektu Tentoraz idem voliť, zorganizoval na škole i mimo nej sériu prednášok o voľbách do EP.
Aktívne participoval na organizácii simulovaných volieb na škole (voľby do EP a voľby prezidenta). Nadchol spolužiakov na škole pre projekt Create & Control a aktívne viedol svoj tím až do úspešného konca súťaže. Zapojil sa do Olympiády o EÚ a do súťaže Mladý Európan a Digitálny Mladý Európan, kde získal 2. miesto na celoslovenskom kole súťaže.
Šimon sa živo zaujíma o politiku, problematiku Európskej únie a čo je dôležité, má jedinečnú schopnosť pretaviť svoje vedomosti do praxe. Vie motivovať iných, kultivovane diskutovať aj o ťažkých či kontroverzných témach.
Zapojil sa do medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu, kde úspešne dokončil bronzovú aj striebornú úroveň. Ocenenie by bolo pre jeho ďalšie napredovanie výbornou motiváciou ako aj odmenou za jeho aktivity.


Juraj Šlauka

Jedným z aktívnych mládežníkov za Žilinský kraj je práve Juraj Šlauka z Liptovského Mikuláša, ktorý je momentálne v maturitnom ročníku. Je to mladý, veľmi ambiciózny človek, ktorý svojou tvorbou veľmi jedinečne prispieva k všeobecnému vzdelaniu mladých ľudí nie len vo svojom regióne, ale na celom Slovensku. V rámci svojho voľného času natáča videá na YouTube pre nemalé publikum (okolo 125 000 odberateľov) a je takmer jediný YouTuber, ktorý tvorí vzdelávacie videá na Slovensku. Vo videách zhrnie rôzne fakty a zábavnou formou ich @vydá do sveta”. Témy sa tykajú často krát aktuálnych problémov, alebo akejkoľvek inej problematiky, ktorá je pre bežného laika, úplne nepochopiteľná. Tieto videá využíva mnoho učiteľov po celom Slovensku ako učebnú pomôcku.
Týmto sme teda preukázali, že svojim nadšením a zápalom pre dobro mladých ľudí pomáha vzdelávať dalšiu generáciu mladých ľudí, ktorý sa môžu na základe jeho videí vyjadrovať k aktuálnym témam, alebo byť všeobecne vzdelanejší.


Eva Baranová

Eva Baranová je momentálne aktívnou členkou občianskeho združenia Spolok medikov mesta Košice. Zastáva funkciu koordinátorky klubu detskej nádeje. V rámci svojho pôsobenia sa aktívne zapája do všetkých aktivít občianskeho združenia, a to hlavne do aktivít, ktoré sú verejnoprospešné a nápomocné druhým. Medzi jej hlavné úspechy, kvôli ktorým som sa rozhodol podať tento návrh patria: Vytvorenie, organizácia, koordinovanie aktivity pod názvom Light it up Blue (rozsvieť modrú) v rámci mesta Košice. Aktivita bola zameraná na zvýšenie povedomia a tolerancie vo vzťahu k ľuďom, ktorým bola stanovená diagnóza autizmu či Aspergerovho syndrómu. Táto aktivita prebieha jednodňovo a to doobedný program – informačné stánky na jednotlivých fakultách UPJŠ (Fakulta verejnej správy, Lekárska fakulta, Prírodovedecká fakulta, Filozofická fakulta, Právnická fakulta, Ústav telesnej výchovy a športu). V rámci týchto stanovíšť členovia Spolku medikov mesta Košice vykonali prevenciu a zvýšili
informovanosť u okoloidúcich. Okrem toho je vždy v daný deň organizovaná kampaň prísť na pracovisko alebo do školy v modrom oblečení, budovy sa rozsvietia na modro, … . Poobedný program pozostával s výstavy kresieb ľudí s predmetným postihnutím a panelovej diskusie na danú tému s psychiatričkou a inými odborníkmi z praxe. Za toto podujatie bol Spolok medikov mesta Košice v minulom roku odmenení cenou rektora UPJŠ. Pravidelné návštevy DFN v Košiciach v rámci klubu detskej nádeje. V rámci obdobia minulých 3 rokov Eva Baranová príkladne organizovala a viedla prácu daného klubu. Daný klub dohnala takmer do dokonalosti a to tak, že sa návštevy s výnimkou obdobia epidémie osýpok organizovali štyrikrát do týždňa (pondelok až štvrtok). Kde namotivovala
ostatných členov a aj sama sa zúčastnila návštev na oddeleniach DFN. Tieto návštevy pozostávajú hlavne z psychologickej pomoci malým a adolescentným pacientom. Naši študenti pod vedením koordinátora pri jednotlivých návštevách s pacientmi hrajú rôzne spoločenské hry, organizujú vianočné či hallowenske besiedky a podobne. Okrem toho pri najmenších pacientoch vypomáhajú s hygienou ako aj so zabezpečením jednoduchších ošetrovateľských výkonov.