TOP ocenenie získal v kategórií Aktívny občan 2022

Patrik Barčák

 

Ambiciózny 26-ročný Patrik Barčák, študujúci na doktorandskom stupni štúdia v študijnom odbore Vedy v športe, pracujúci a zároveň podnikateľ ako osobný tréner pre širokú verejnosť vrátane mladých ľudí a deti. Patrik Barčák je príkladom dobrej praxe pre tých, ktorí by sa chceli angažovať aj ako poslanci v obecnom zastupiteľstve a tiež pre tých, ktorí síce nemajú ideálne podmienky a dostatok financií na začiatok ale majú chuť byť užitočný pre svoje okolie. Začínal od nuly a dnes Patrik vie mladých ľudí viesť v obci aj prostredníctvom spolupráce so samosprávou ako poslanec obecného zastupiteľstva. Ako poslancovi obecného zastupiteľstva sa mu podarilo organizovať: detské tréningy v obci, tábor, zimný turisticko-bežecký prechod Bobrovská 15-tka, bežecké súťaže a v poslednom rade aktuálne pracuje na projekte Šuvadov mlyn, projekt, ktorý Patrik inicioval a zapojil ďalších mladých ľudí k vybudovaniu rekreačnej zóny pre otužilcov, ľudí hľadajúcich relax, odpočinok a prírodu v spolupráci s vedením obce. Špecifický prístup má k mládeži a k zveľadovaniu obce na základe potrieb mladých ľudí. Okrem iného organizuje pravidelne už niekoľko rokov aj Dobročiný športový ples – výťažok z organizácie plesu podporujú ľudí a projekty v obci aktuálne podľa potrieb. A popri všetkých aktivitách a povinnostiach dbá na svoje zdravie spáva 8 hodín, zdravo sa stravuje, neje sladkosti, je silný abstinent a zároveň veľmi šetrný a skromný. Patrik má veľmi priateľský vzťah k mládeži a záleží mu na každom mladom človeku. Právom si zaslúži uznanie Aktívny občan. Barčák Patrik s najpriateľskejším vzťahom k mládeži a je dobrým príkladom pre ďalších občanov.

Ocenení boli aj:

Zuzana Ševčíková

Zuzana Ševčíková pôsobí v treťom sektore od roku 2012, spoločne s ďalšími nadšencami založili občianske združenie TeCeMko – Trenčianske centrum mládeže.
V rámci dobrovoľníckej činnosti “TeCeMka” sa venuje najmä deťom a mládeži prostredníctvom v oblastiach:
– kariérové poradenstvo,
– prevencia sociálno-patologických javov,
– rozvoj osobnosti a tímov – tried žiakov na ZŠ a SŠ

V rámci “TeCeMka” vytvorili Tímovačky na potreby a rôzne témy mládeže (predsudky, hodnoty, motivácia, konflikty, šikana, spolupráca, dobrovoľníctvo, typológie…) a neustále pracujú a zdokonaľujú metodiku kariérového poradenstva pre II. stupeň žiakov ZŠ.
Ďalším dôležitým bodom je rozvoj a podpora dobrovoľníctva s prepojením na kariérové poradenstvo, kde nielen motivuje mládež a ľudí k dobrovoľníctvu, ale i sieťuje mimovládne organizácie k vytváraniu dobrovoľníckych príležitostí, v rokoch 2019 – 20022 aj realizáciou projektu C-GAME – Hra s náplňou kariérového poradenstva v meste plnom povolaní
Cieľom projektu bolo vyvinúť hru pre žiakov posledných ročníkov základných škôl (12-14 ročných), pričom sa v priebehu výstavby fiktívneho mesta sa žiaci zoznámili s rôznymi povolaniami, ktoré by mohli byť pre nich zaujímavé, rozšírili si tak povedomie o trhu práce a povzbudilo ich to k premýšľaniu o ceste za svojím pracovným uplatnením, s čím taktiež súvisí voľba štúdia po ukončení základnej školy.
Táto online hra slúžila k tomu, ako pomôcť žiakom zábavnou formou aby si uvedomili svoju profesijnú orientáciu a ovplyvnila tak ich budúce kariérové rozhodovanie.

V roku 2020 sa jej podarilo posunúť dobrovoľnícku činnosť do profesionálnejšej podoby a znova aktivovať TNDC – Trenčianske dobrovoľnícke centrum, ktoré sa snaží svoju činnosť viac rozširovať a pokrývať celý TN kraj.
Pretože veľmi miluje prácu s deťmi a mládežou je s nimi stále v priamom kontakte.
Verí tomu, že napriek ťažkej situácii v práci tretieho sektoru má jej činnosť zmysel a ako sama prehlasuje – „neocenený čas, ktorý mládeži venujem, považujem veľmi za efektívny a neskutočne ma napĺňa a dáva veľmi veľa energie, preto sa v tejto oblasti považujem stále za dobrovoľníčku a to je neskutočne krásna rola“.

Martina Pihuličová

Je nesmierne aktívna žena s vášňou pre prácu s mládežou. Pôsobí v IUVENTE – Slovenskom inštitúte mládeže, ktorý sa pred niekoľkými mesiacmi stal súčasťou NIVAMu – Národného inštitútu vzdelávania a mládeže. Je jednou z najaktívnejších pracovníkov s mládežou a nenechá si ujsť žiadnu príležitosť urobiť pre mladých ľudí niečo, čo môže viesť k ich rozvoju a rozšíreniu možností. Je prínosným členom pracovnej skupiny pre podporu neformálneho vzdelávania vytvorenej Košickým samosprávnym krajom a aktívne sa podieľa na napĺňaní Koncepcie rozvoja práce s mládežou na území Košického kraja – či už realizovaním rôznorodých workshopov, šírením osvety ohľadom programov Erasmus+ alebo Európsky zbor solidarity, taktiež je koordinátorkou programu “Participatívne projekty na školách” v Košickom kraji a viedla aj letnú a jesennú školu participácie či pomáhala s mapovaním stavu školských parlamentov na základných školách v Košickom kraji. Jej aktivity siahajú aj do Prešovského samosprávneho kraja, čo svedčí o jej neutíchajúcom nasadení. Je príkladom človeka, ktorý sa snaží o prepájanie rôznych organizácií pracujúcich s mládežou a je ochotná vždy pomôcť. Azda neexistuje situácia, na ktorú by Martina nevedela nájsť riešenie. Jej optimizmus a humor sú na nezaplatenie. Aj preto jej ocenenie sTOPa právom patrí. Prajeme si na Slovensku čo najviac takýchto “Martín” 🙂 Minimálne v Košickom kraji ;)Je nesmierne aktívna žena s vášňou pre prácu s mládežou. Pôsobí v IUVENTE – Slovenskom inštitúte mládeže, ktorý sa pred niekoľkými mesiacmi stal súčasťou NIVAMu – Národného inštitútu vzdelávania a mládeže. Je jednou z najaktívnejších pracovníkov s mládežou a nenechá si ujsť žiadnu príležitosť urobiť pre mladých ľudí niečo, čo môže viesť k ich rozvoju a rozšíreniu možností. Je prínosným členom pracovnej skupiny pre podporu neformálneho vzdelávania vytvorenej Košickým samosprávnym krajom a aktívne sa podieľa na napĺňaní Koncepcie rozvoja práce s mládežou na území Košického kraja – či už realizovaním rôznorodých workshopov, šírením osvety ohľadom programov Erasmus+ alebo Európsky zbor solidarity, taktiež je koordinátorkou programu “Participatívne projekty na školách” v Košickom kraji a viedla aj letnú a jesennú školu participácie či pomáhala s mapovaním stavu školských parlamentov na základných školách v Košickom kraji. Jej aktivity siahajú aj do Prešovského samosprávneho kraja, čo svedčí o jej neutíchajúcom nasadení. Je príkladom človeka, ktorý sa snaží o prepájanie rôznych organizácií pracujúcich s mládežou a je ochotná vždy pomôcť. Azda neexistuje situácia, na ktorú by Martina nevedela nájsť riešenie. Jej optimizmus a humor sú na nezaplatenie. Aj preto jej ocenenie sTOPa právom patrí. Prajeme si na Slovensku čo najviac takýchto “Martín” 🙂 Minimálne v Košickom kraji 😉

Helena Kopecká

1.)Pani profesorka Kopecka dlhé roky pripravuje študentov na Olympiádu ľudských práv a veľmi kvalitne.
2.) Okrem toho založila a dlhé roky koordinovala na gymnáziu v TO ŽŠR, opäť veľmi úspešne.
3.) S jej pričinením sa podarilo v mesto TO obnoviť a otvoriť židovské múzeum/cintorín, kde samotní študenti s jej pomocou a koordinovaním poskytujú komentované prehliadky.
4.) Víťazka YOWA (krajská verzia sTOPa) v kategórii “Pracovník s mládežou”

Gabriela Ajpeková

Gabika Ajpeková je členkou združenia, Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség – Zväz skautov maďarskej národnosti, kde pôsobila dlhé roky ako vedúca oddielov detí a mládeže a organizátorka detských táborov. Pracovala ako dobrovoľníčka, ale aj ako profesionálka. Viedla a vychovávala deti a mladých ľudí k hodnotám skautingu, ale aj života. Vždy bola obetavá a pomohla v núdzi.