TOP ocenenie získal v kategórií Aktívny mládežník 2022

Jana Sabová z Parlamentu mladých mesta Vrbové

Ocenení v tejto kategórií boli aj:

Tomáš Benkovič, Katarína Strýčková,  Michal Salíni,  Adam Hančák,  Tamás Csanda,  Denisa Petrová,  Peter Haľko,  Cyril Potocký, Gabriel Sarkovics

Viac o ocenených sa dočítate tu:  https://stopa.akram.sk/aktivny-mladeznik-2022/

TOP ocenenie získal v kategórií Aktívny občan 2022

Patrik Barčák z Bobrova

Ocenení v tejto kategórií boli aj:

Zuzana Ševčíková, Martina Pihuličová, Helena Kopecká, Gabriela Ajpeková

Viac o ocenených sa dočítate tu: https://stopa.akram.sk/aktivny-obcan-2022/

Top ocenenie získal v kategórií Top líder samosprávy 2022

Radomír Brtáň- starosta obce Košeca

Ocenení v tejto kategórií boli aj:

Erika Karová, Jarmila Šimončičová, Slavka Olejníková

Viac o ocenených sa dočítate tu: https://stopa.akram.sk/top-lider-samospravy-2022/

TOP ocenenie získal v kategórií Obec s najpriateľskejším vzťahom k mladým 2022

Mesto Púchov

Ocenení v tejto kategórií boli aj:

Mesto Šaľa

Viac o ocenených sa dočítate tu: https://stopa.akram.sk/obec-s-najpriatelskejsim-vztahom-k-mladezi-2022/

Top ocenenie získal v kategórií Top projekt 2022

Street art mestských kultúrnych pamiatok, ktorý realizoval Trstenský mládežnícky parlament

Ocenení v tejto kategórií boli aj:

HAU park, Tradition, Roots, Identitym , Projekt European Student Councils

Viac o ocenených sa dočítate tu: https://stopa.akram.sk/top-projekt-2022/

Top ocenenie získal v kategórií Top subjekt, neformálna skupina 2022

Mládežnícky parlament Mesta Šaľa

Ocenení v tejto kategórií boli aj:

Mestský mládežnícky parlament Rada mladých mesta Prievidza, Miestne združenie YMCA Revúca, Mládež Slovenského Červeného kríža Nové Zámky,  OZ Expression

Viac o ocenených sa dočítate tu: https://stopa.akram.sk/top-subjekt-2022/