Top ocenenie získal v kategórií Top projekt 2020

Napriek ťažkým časom (Covid 19) sa riaditelke PhDr. Marcele Václavkovej Konrádovej, MBA, cert. Mgmt. podarilo VYBUDOVAŤ PRVÚ VONKAJŠIU (OUTDOOROVÚ) BEZBARIÉROVO-INKLUZÍVNU FITNESS ZÓNU na Slovensku, a to vo Zvolene. Otvorená bola 15. septembra 2020 a to aj za účastí paralympionikov v stolnom tenise a atletike, primátorke a médií.
Fitness zóna je určená pre mládež od 14 rokov vyššie. Projekt je jedinečný, nakoľko ide o prvé takéto športovisko na Slovensku, ktoré je prispôsobené aj mládeži s hendikepom, mládeži na vozíku. Využiť ju však dokážu aj osoby staršie a bez zdravotného znevýhodnenia, nakoľko prvky sú vyskladané tak, aby šport spájal a prichádzalo k inklúzií.
Projekt je výnimočný aj tým, že v súčasnosti na Slovensku úplne absentujú bezbariérové zariadenia a riešenia, ktoré by riešili otázku inklúzie a súčasne by boli ľuďom so zdravotným znevýhodnením nápomocné (či už z hľadiska sociálneho, zdravotného alebo spoločenského). A to aj napriek tomu, že takmer 15 % Slovenskej populácie tvoria ľudia s nejakou formou zdravotného hendikepu.
Outdoorová bezbariérová, inkluzívna športovo-rehabilitačná fitness zóna umožní športovať aj ľuďom, ktorí si to nemôžu finančne dovoliť napríklad vo fitnes centrách, ale aj tým, ktorý súčasné zariadenia nemohli navštevovať z dôvodu fyzických bariér (nevedeli sa do zariadení dostať – schody a pod.).
Nájdete tu hrazdu, pomocou ktorej si priaznivci športovania posilnia svaly v hrudnej, chrbtovej, brušnej oblasti a svaly ramien. Taktiež tam nájdete kombinované kolesá, vďaka ktorým si osoby posilnia svaly horných končatín a chrbta. Ďalším komponentom je posilňovací stoj na hrudník a šachový stôl so sedením, ku ktorému sa zmestia aj dve osoby sediace na invalidných vozíkoch.
Pani riaditeľka už pred dvoma rokmi vybudovala napríklad prvé bezbariérové ihrisko na Slovensku. Toto je ďalší z výnimočných prvenstiev a ukazovanie cesty, ako sa to dá. Aj z tohto dôvodu bola v roku 2019 pani riaditeľka nominovaná na ocenenie Krištáľové krídlo v kategórií Filantropia. Organizátor: oz. Prístav nádeje


Ocenení boli aj:

Mklub

Detský a mládežnícky parlament Mesta Handlová (DaMP) je poradným orgánom primátora mesta, presadzuje a vytvára podmienky na neformálne vzdelávanie, prácu a aktívne trávenie voľného času, ktoré zodpovedajú súčasným požiadavkám. Vznikol preto, aby mladí ľudia v meste získali možnosti pre participáciu na verejnom živote, uplatňovali svoje predstavy o spolupráci medzi mladými a pripravovali spoločenské aktivity na zmysluplné trávenie voľného času. Pri zisťovaní potrieb mladých ľudí v meste rezonovalo, že sa mladí ľudia nemajú kde stretávať a realizovať svoje aktivity. DaMP pripravil projekt „M-klub“, ktorého cieľom bolo vytvoriť bezpečný priestor na stretávanie sa mladých ľudí vo veku 12 rokov a viac. Mládežnícky klub bol zriadený v priestoroch bývalej reštaurácie “Barbora” v budove Domu kultúry mesta Handlová. Miestnosť bola obložená drevom, imitovala banskú štôlňu. Realizátori sa rozhodli ponechať jej časť v pôvodnom stave, čím sa zachovala jedinečná atmosféra miesta, pripomínajúca mladým banícku históriu mesta. Podarilo sa vytvoriť priestor, ktorý im poskytuje dostatok príležitostí na podnetný život v komunite. “M-klub” (mládežnícky klub) je nielen zdrojom informácií (aktuálna ponuka kultúrnych alebo športových podujatí pre mládež v rámci Regiónu Handlovskej doliny, možnosti študentských brigád, databáza mládežníckych projektov a poradenstvo pri tvorbe projektov, voľný prístup na internet), ale aj priestorom pre voľnú diskusiu pri čaji, tvorivým priestorom pre nápady a realizáciu rôznych zábavných, súťažných, či malých komorných kultúrnych aktivít pre mladých, priestorom pre spoznávanie sa, neformálne vzdelávanie ale aj voľnú zábavu. V súčasnosti členovia DaMP-u v priestoroch M-klubu pravidelne organizujú workshopy na rôzne zaujímavé témy, v rámci ktorých si mladí ľudia majú možnosť rozvíjať svoje vedomosti, zručnosti a vytvárať žiadúce postoje, čím rozvíjajú svoje kompetencie hlavne v oblasti soft skills. M-klub tiež slúži ako centrum mládežníckej dobrovoľníckej činnosti. Realizácia projektu M-klub pomohla rozvinúť komunitu mladých nielen v rámci mesta, ale i celého regiónu Handlovskej doliny. Organizátor: DaMP pri CVČ Handlová

Homeless Not Hopeless

Členovia Spolku medikov mesta Košice, od júna pravidelne navštevujú Centrum Oáza v Bernátovciach, kde ľuďom bez domova vykonávajú skríning ochorení.
Tím medikov doposiaľ realizoval 5 návštev, kedy sa zaznamenávali anamnézy klientov a základné medicínske vyšetrenie, ktoré pozostávalo z merania tlaku krvi, cukru v krvi, ale aj vykonávajú ošetrenie rôznych zranení a povrchových infekcií, napríklad po amputácií končatín, popálenín. Po zozbieraní informácií o zdravotnom stave následne vyhodnocujeme, ktorí klienti zariadenia potrebujú nadväzujúcu ambulantnú či ústavnú zdravotnú starostlivosť. Organizátor: Spolok medikov mesta Košice

Misijná púť detí v Rajeckej Lesnej

eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí, (ktoré v tomto roku slávy 30 rokov existencie) územie Žilina pripravuje v spolupráci s diecézou už 19 rokov pre deti z celého Slovenska Misijnú púť detí v Rajeckej Lesnej. Ide o celodenné podujatie pre deti, ktoré má charakter púte. Väčšina zúčastnených detí sa počas Vianoc zapája do koledníckej akcie Dobrá novina, ktorej výťažok je určený na podporu rozvojových projektov v afrických štátoch. Prvotný úmysel podujatia bol teda vzdať vďaku koledníkom Dobrej noviny za ich vianočné koledovanie. Vďaka zaujímavým aktivitám, ktoré boli lákadlom navštevuje dodnes púť aj množstvo detí a mladých ľudí, ktorí spoznávajú silu spoločenstva. Každoročne sa púte zúčastňujú tisícky detí, mladých ľudí ale aj starších veriacich.
Koná sa v mesiaci máj. Program tvoria putovanie, piesne, katechéza a spoločná sv. omša, no nechýbajú ani eRko tance a množstvo aktivít pre mladých a deti. eRko tímto podujatím motivuje deti a mladých, aby sa stávali aktívnymi, angažovanými kresťanmi a sami formovali tvár spoločnosti. Misijný rozmer púte zvýraznila v jednotlivých ročníkoch aj prítomnosť a svedectvo dobrovoľníkov z eRka, ktorí počas leta pracovali v štvrtiach biedy kenského hlavného mesta Nairobi. Misijná púť detí je príležitosťou oživovať vieru detí prostredníctvom stretnutia s kamarátmi z viacerých farnosti. Vyvrcholením púte je slávnostná svätá omša, ktorú v Rajeckej Lesnej celebruje žilinský biskup Tomáš Galis.
Veľmi zaujímavé sú aj témy jednotlivých púti a aktivít s nimi spojených ako napríklad v 10. ročníku bola voda, ktorá má pre človeka nenahraditeľný význam. Deti v Rajeckej Lesnej priniesli ako obetný dar spolu 4200 litrov minerálky, ktorá bola určená charite v Žiline. Rozmery, ktoré prináša misíjná púť sú najmä:
Deti a mladý zažívajú veľké kresťanské spoločenstvo.
Spoločne putujú a budujú si úctu k slovenským pútnym miestam.
Misijný rozmer púte vystihuje obetný dar detí na pomoc núdznym. Organizátor:eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí, územie Žilina

Dnes už Vďaka nim sú, ďalšie púte po slovensku, na ktorých organizácii a hlavne nápadoch sa podieľa eRko územie Žilina. Misijnú púť detí v Rajeckej Lesnej sa organizuje dodnes vždy raz do roka.

Hecni sa

Hecni sa je 5 km adrenalínový beh s 20 prekážkami. Tento rok už bol 4. ročník a na ňom počas mesiaca, čo sa tento rok výnimočne konal, ho zabehlo viac ako 250 účastníkov. Všetky prekážky aj beh samotný zvládne každý, takže účastníci sú zo všetkých vekových skupín. Avšak nejde o to kto bude mať najlepší čas, ale ide hlavne o zážitok a zábavu s priateľmi. Za normálnych okolností je na podujatí viac ako 60 dobrovoľníkov zo Senice 2.0. Hecni sa vytvára komunitu nielen medzi dobrovoľníkmi a organizátormi, ale aj medzi účastníkmi, ktorí sa každý rok vracajú , aby si užili ďalší ročník. Všetka práca, ktorú vyžaduje organizácia je dobrovoľná a všetky finančné prostriedky zo štartovného a iných zdrojov sú na zlepšenie kvalít podujatia. Organizátor: Senica 2.0

Topoľčiansky nočný beh

Topoľčiansky nočný beh je unikátnym nielen športovým ale aj kultúrnym podujatím jediného druhu v Topoľčanoch. Pred piatimi rokmi sa tím ICM Topoľčany rozhodol po prvý krát zorganizovať športové podujatie. Tento rok sme zorganizovali jubilejný piaty ročník. Kvalita bežeckého podujatia rokmi stúpa. Samozrejme, že bez dlhodobej dobrovoľníckej činnosti vyše 40 dobrovoľníkov by to nešlo. Sme hrdým občianskym združením, ktoré sa môže pochváliť takými nádhernými číslami: 40 dobrovoľníkov, 800 bežcov, 300 detských bežcov. Organizátor: Informačné centrum mladých Topoľčany.

Keď môžem športujem

Projekt “Keď môžem športujem” prepája na pravidelnej báze verejnosť a sociálne znevýhodnené skupiny, so záujmom odstrániť predsudky či strach z nepoznaného a zároveň poukázať na zbytočnosť existencie takýchto zaužívaných bariér v našej spoločnosti. Základným nástrojom prepájania týchto dvoch svetov je práve šport a pohyb, ktorý dokáže v neopísateľnej podobe spájať ľudí a dopriať všetkým skvelý pocit v rovnakej miere. V rámci projektu Keď môžem športujem sa okrem pohybových aktiviít venujú organizátori aj vzdelávacej činnost mládeže zo sociálne slabšieho prostredia, kde sa kladie dôraz na témy ako: finančná gramotnosť, tímová práca, efektívna komunikácia, ekológia, sebarealizácia a podobne. Aj práve takýmto spôsobom sa dosahuje zmierňovanie priepasti medzi verejnosťou a sociálne slabšími a podporuje sa ich vzájomná inklúzia.Organizátor: OZ Keď môžem pomôžem

AKTIVuj sa

Centrum voľného času Včielka v Púchove už takmer 60 rokov pracuje s deťmi a mládežou v rôznych oblastiach. Po krídlami CVČ z poverenia mesta Púchov pôsobí i Mládežnícky parlament mesta Púchov. Tvorí ho takmer 40 mladých ľudí vo veku od 13 do 25 rokov. Spracovali si Akčný plán na rok 2020 ako svoj projekt a postupne realizovali nastavené aktivity. Medzi aktivity patrili Diskusné fóra na rôzne témy, spolupráca s denným stacionárom pre zdravotne znevýhodnených, čistenie svojho okolia, dobrovoľnícke aktivity pre rôzne organizácie, malé dobrovoľnícke aktivity pre svoje okolie. Participovali i na nastavení Koncepcie práce s mládežou v meste Púchov. Napriek tomu, že situácia s COVID19 nedovoľovala veľa možností, nezastavilo ich to a zapojili sa do rôznych individuálnych internetových výziev na vyčistenie svojho okolia. Podarilo sa im získať priestory klubovne na svoju ďalšiu činnosť. Aktívne spolupracujú s vedením mesta a sú motivovaní svoje aktivity i naďalej realizovať. Organizator: Mládežnícky parlament mesta Púchov a Centrum voľného času Včielka

FESTHRY 2020

Festival hier, hračiek a zábavy 2020 nadväzoval na predchádzajúcich 10 úspešných ročníkov podujatia, počas ktorých sa dostatočne utriasla pestrosť ponuky i skladba návštevníkov. Dá sa povedať, že tento druh rodinného indoorového festivali si našiel v Trnave svoje pevné zázemie.
Toto spoločenské podujatie je v prvom rade určené deťom, rodinám a mládeži. Náplňou podujatia je interaktívna prezentácia moderných spoločenských hier, ich vývoja, stavebníc a hlavolamov a rôznych foriem zábavy, ktoré ponúkajú zmysluplné a najmä spoločné trávenie voľného času.
Počas víkendového podujatia hráčska verejnosť má možnosť oboznámiť sa so širokým spektrom moderných spoločenských hier, vyskúšať si ich za asistencie skúsených a trpezlivých arbitrov. V priestoroch Mestskej športovej haly vznikne obrovská herňa s desiatkami stolov, na ktorý budú k dispozícii stovky druhov stolových, kartových, a iných hier, rozdelených do herných sekcií, určených pre rôzne vekové skupiny, začínajúc už od hier pre deti vo veku od 3 rokov. Pre rodiny s najmenšími deťmi bude v ponuke tohto podujatia aj sprievodný program v podobe nafukovacích atrakcií, predstavení a detských kútikov. Festival tradične začína už od piatkového rána, kedy majú exkluzívny a bezplatný vstup deti z trnavských základných škôl v sprievode pedagógov. Organizator: Mestská rada mládeže v Trnave