Ocenenie  sTOPa  2021

Udelenie ocenení sTOPa 2021

Pretože v dnešnej dobe je potrebné ukázať výnimočné príbehy aj preto, aby sme sa nimi mohli inšpirovať aj v iných miestach“

Oceňovanie pre tých, ktorí za sebou nechávajú výraznú stopu a ich okolie je im za to vďačné. Asociácia krajských rád mládeže vyhlásila ďalší ročník oceňovania sTOPa 2021, ktorého cieľom je oceniť tých, ktorí pre mladých alebo s mladými ľuďmi vo svojom okolí zanechávajú významnú stopu.

V poradí už treťom ročníku bolo nominovaných 35 laureátov v šiestich kategóriách.

Slávnostné vyhodnotenie TOP ocenených sa konalo opäť v Banskej Bystrici, v piatok 18.3.2022 v komornej atmosfére. Vďaka hodnotiteľom boli v každej kategórií vyhlásení TOP laureáti.

Prehľad TOP ocenení:

Aktívny mládežník: Nina Klobučníková;

Aktívny občan: Alžbeta Kanáliková;

Top líder samosprávy: Alexandra Gieciová;

Top projekt: Social Impact Academy;

Top subjekt/neformálna skupina: Komunitné centrum KOMPAS;

Obec s najpriateľskejším vzťahom k mládeži: Zákamenné.

Všetkým laureátom srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov v práci s alebo pre mládež v ich okolí.

Podujatie sTOPa 2021 sa realizovalo vďaka finančnej podpore Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu v spolupráci s IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

 1. Oficiálny názov ocenenia: Názov ocenenia sTOPa nesie v sebe myšlienku zanechania stopy aktivitou, angažovanosťou, príkladom dobrej praxe v životoch mladých ľudí aj celej komunity.
 2. Vyhlasovateľom a organizátorom ocenenia je Asociácia krajských rád mládeže (ďalej len AKRAM).
 3. Poslaním ocenenia sTOPa je zviditeľniť a upozorniť verejnosť na výnimočných ľudí a subjekty, ktoré svojou prácou pomáhajú vytvárať pozitívne prostredie pre život mládeže v každom kraji Slovenska svojim aktívnym občianskym a ľudským prístupom. Cieľom    ocenenia    je    zviditeľnenie    hodnoty   aktívneho   občianstva a participácie.
 4. Ocenenie sTOPa sa udeľuje v rámci týchto kategórií:
  1. Aktívny mládežník
  2. Aktívny občan
  3. Top líder samosprávy
  4. Obec/ mesto s najpriateľskejším vzťahom k mládeži
  5. Top projekt
  6. Top subjekt, neformálna skupina

Viac sa dozviete na stránke štatút.