Top ocenenie získal v kategórií Top subjekt, neformálna skupina 2022

Mládežnícky parlament Mesta Šaľa

Mládežnícky parlament Mesta Šaľa je jeden úspešný projekt s niekoľko ročným pôsobením.
Za svoj znik, vytvorili 10tky neskutočných aktivít pre tisíce ľudí.
Nebolo tomu inak ani tento rok, zorganizovali neskutočné podujatia pre každého, od deti cez mládež, stredný vek, rodiny až po seniorov.
Za Najväčší ich úspech považujem vytváranie podhubia aktívne pre vyžitie v meste so zmysluplným trávením voľného času, ďalej menstoring spolu s neformálnym vzdelávaním mládeže doma – v Šali ale aj po celom Slovensku. Viac info na fb a ig – @mladezsala

Ocenení boli aj:

Mestský mládežnícky parlament Rada mladých mesta Prievidza

Rada mladých v Prievidzi pracuje už dlhé roky, od roku 2012 bola poradným orgánom mestského zastupiteľstva, no nemala formu mládežníckeho parlamentu. V roku 2022 bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva štatút nového poradného orgánu mestského zastupiteľstva – Mestského mládežníckeho parlamentu – Rady mladých mesta Prievidza, ktorý nadväzuje na činnosť RM.

Činnosť Rady mladých sa zameriava na potreby mladých ľudí v meste Prievidza.
Členovia na zasadnutiach diskutovali o možných aktivitách pre mladých ľudí, propagovali pripravované aktivity, prebiehala vzájomná výmena aktuálnych informácií medzi hosťami a radou, rozvíjala sa tímová spolupráca členov, spoločne zhodnotili vzájomnú spoluprácu, komunikáciu a prácu.
Priebežne pripravovali Plány činnosti Rady mladých na jednotlivé roky a pripravili Návrh plánu rozvoja práce s mládežou v meste Prievidza na rok 2022.

Miestne združenie YMCA Revúca

Miestne združenie YMCA Revúca pôsobí v meste JELŠAVA, kde zohráva kľúčovú úlohu v práci s mládežou. Niekoľko rokov sa aktívne pracovníci v mládežou a dobrovoľníci venujú rómskej mládeži v tomto meste. Organizujú spoločne viaceré tvorivé aktivity, športove krúžky a tiež projekty na vysokej úrovni. V roku 2022 sa aktívne spolu s mestom Jelšava, Radou mládeže Banskobystrického kraja a nórskym partnerom pustili do spoločného projektu, kde úlohou YMCY je v novovzniknutom mladežníckom centre pokračovať v kvalitnej práci s mládežou a tiež napĺňať ciele koncepcie rozvoja práce s mládežou, ktorú spolu s krajskou radou tvorili počas leta 2022. O tom, že YmCA je top subjekt svedčí aj to, že v čase pandémie si ich aktivity prišla pozrieť aj prezidenta SR Zuzana Čaputová.

Mládež Slovenského Červeného kríža Nové Zámky

Mládež Slovenského Červeného kríža v Nových Zámkoch pôsobí v okrese Nové Zámky ako stabilná dobrovoľnícka organizačná zložka pri Slovenskom Červenom kríži (SČK), Územnom spolku SČK Nové Zámky už niekoľko desaťročí.

Posledné dva roky boli skúškou aj pre dobrovoľnícku činnosť Mládeže SČK Nové Zámky, čo sa odzrkadlilo najmä na jej činnosti. Mladí dobrovoľníci z dňa na deň čelili novým pred tým neočakávaným výzvam. Počas prvej a druhej vlny pandémie sa aktívne zapájali do pomoci pri celoplošnom testovaní, poskytovali pomoc seniorom a chorým donáškou jedla a nevyhnutných liekov. Šili a distribuovali rúška, starali sa pravidelným testovaním a výmenou rúšok o ľudí bez domova, pomáhali tam, kde to bolo najviac potrebné a zabraňovali tak šíreniu vírusu v rizikových skupinách.
Tento rok nás žiaľ všetkých zasiahla správa o vojnovom konflikte na Ukrajine.
Dobrovoľníci začali reflektovať na aktuálne potreby ľudí, aj keď nevedeli do čoho sami idú a s akými životnými príbehmi sa stretnú. Pomáhali pri humanitárnych zbierkach, vypomáhali pri registrácii odídencov pred cudzineckou políciou v Nových Zámkoch, kde rozdávali teplé nápoje, malé občerstvenie a deťom spríjemňovali čakanie rôznymi hrami. Po prvej vlne utečeneckej krízy sa mnohé organizácie zamerali na integráciu utečencov. Naši mládežníci opäť nelenili a poskytli pomoc pri strážení detí pri kurzoch slovenského jazyka pre ľudí z Ukrajiny, v čom pokračujú doteraz.
Mládež SČK Nové Zámky zastrešuje stovku mladých ľudí. Aktívne sa zapájajú do vzdelávania prvej pomoci na školách, či pre verejnosť, a to formou podujatí a ukážok v meste Nové Zámky a jeho okolí. Šíria povedomie a osvetu o pohlavne prenosných chorobách, poukazujú na riziká rovesníckeho nátlaku a šikany, zviditeľňujú témy ako je rodová rovnosť a zdravý vzťah k sebe samému. Nie sú im ľahostajné ani deti v materských školách, ktoré hravou formou prostredníctvom pravidelných stretnutí učia základy prvej pomoci a zdravovedy. Na sviatky pripravujú rôzne ručne vyrábané darčeky, pohľadnice seniorom v zariadeniach sociálnych služieb.

OZ Expression

Občianske združenie, ktoré odvádza skvelú prácu s mládežou vo svojom meste. Okrem stabilnej skupiny dobrovoľníkov, realizuje aj množstvo zaujímavých projektov a aktivít pre mladých ľudí. Projekt vytvorenia POJDU, kde sa môžu stretávať mladí ľudia v bezpečnom prostredí je projekt, ktorý by mal ísť príkladom aj pre ostatné mestá. OZ Expression má podporu samosprávy, čo je v podmienkach SR ojedinelé a je to určite výsledok systematickej dlhoročnej práce tohto združenia. Aktivity, ktoré realizuje toto združenie sú určené pre mladých ľudí v tomto meste, dokonca do aktivít sú zapájané aj znevýhodnené skupiny mladých ľudí. Prinášajú mladým ľuďom témy, ktoré ich zaujímajú a diskutujú o nich v bezpečnom priestore.