Top projekt 2019

Home/Ocenení 2019/Top projekt 2019

Kto projekt  realizoval: Jaroslav Dodok a tím- Projekt vznikal dlhšie a realizoval sa v školskom roku 2018/2019 na dopravnej strednej škole vo Zvolene. Show your talent je jedinečný rozvojový program pre mladých ľudí. Vytvorili ho špeciálne pre stredoškolákov
Zámerom nebolo spraviť jednorázové školenie, ale intenzívny program. Preto trvá 6 mesiacov a jeho celkový rozsah bude až 84 hodín. Vďaka tomu môžu študenti spoznať seba samých, objaviť svoje talenty, schopnosti, silné, ale aj slabé stránky a prevziať iniciatívu za svoj osobný rozvoj.
Z nápadu realizovaného v jednej škole, je na ďalší školský rok rozšírenie na troch školách v rôznych mestách. Prináša nové možnosti neformálneho vzdelávania pre aktívnych študentov priamo v škole. Kombinácia rôznych spôsobov vzdelávania – školenia, mentorstvo… Projekt robený s nadšením, nečakajúc na financie z eurofondov a pod.

Ocenenie získali aj:

Praxuj.sk

Kto projekt  realizoval: Tím mladých ľudí-Sú kolektívom mladých ľudí, ktorým nie je ľahostajné kam sa bude Slovensko v budúcnosti uberať. Na základe vlastných i sprostredkovaných skúseností vnímajú problémy, ktorým ich rovesníci čelia. Zároveň však registrujú ohromný a často nevyužitý potenciál, ktorý v študentoch a mladých ľuďoch je.Každý z členov tímu sa v živote realizuje v inej oblasti. Napriek tomu sa rozhodli vo svojom voľnom čase spojiť a zrealizovať nápad, ktorý pomôže zlepšiť praktickú pripravenosť mladých ľudí pred vstupom do zamestnania.
Vytvorili službu Praxuj, ktorá ponúka široké spektrum stáží a absolventských pozícií s ohľadom na pestrú paletu študijných odborov a potenciálnych zamestnaní. Snažia sa tak pomáhať nie len študentom, ale aj samotným zamestnávateľom pri získavaní budúcich zamestnancov. Chcú poskytovať fungujúci systém prepojenia kvalitných teoretických zručností s praktickými skúsenosťami overených zamestnávateľov.
Chcú, aby firmy v budúcnosti nemali problém vyberať si za nových zamestnancov čerstvých absolventov. Ich prioritou je pomôcť čo najväčšiemu množstvu ľudí. Preto využívanie služby je zadarmo ako pre firmy, tak aj pre študentov.—————————————————————————————————-

GJAR Fest

Kto projekt  realizoval: aktívni študenti, jeden z nich je Ivan Leško-Prešovský jednodňový, benefičný hudobný festival, ktorí organizujú študenti z Gymnázia Jána Adama Raymana v Prešove. Organizujú ho angažovaní študenti, ktorí už na predošlom ročníku dokázali vyzbierať tisíce eur pre svojho spolužiaka Samka, ktorý po vážnom úraze skončil kompletne ochrnutý na invalidnom vozíku. Tento rok sa aj on zapojil do organizácie festivalu, aby mohol pomoc posunúť ďalej.
Celý výťažok z festivalu organizátori venovali Patrikovi Šimoňákovi, statočnému chalanovi, ktorý sa postavil svojmu osudu čelom a s úsmevom na tvári.

—————————————————————————————————-

Participácia v praxi

Kto projekt  realizoval:OZ Silnejší Slabším-OZ Silnejší Slabším dlhodobo pracuje s deťmi a mládežou z detských domovov (DD) a domovov sociálnych služieb. Tento projekt bol dlhodobý projekt podporujúci „montérkovú participáciu“ – čo znamená participáciu trochu inak. Nielen okrúhle stoly a diskusie, ale priame aktivity, ktoré realizovali deti spoločne s politikmi  jednotlivých mestských častí v meste Trenčín a dvoch obciach Adamovské Kochanovce a Chocholná Velčice. Okrem úpravy ihrísk, vytvorenia paletového sedenia až po workshopy o triedení odpadu pre detičky z družín základných škôl. To všetko vytvorili spoločne deti z DD spoločne s poslancami mesta a obcí.

—————————————————————————————————-

Senický týždeň dobrovoľníctva

Kto projekt  realizoval:Informačné centrum Europe Direct Senica spolu s dobrovoľníkmi- Senický týždeň dobrovoľníctva. V Senici prebiehajú viaceré dobrovoľnícke aktivity pod vedením informačného centra Europe Direct Senica. Aktivitou sú  odmeňovania v mestskom parku rannou kávou a koláčíkom každého, kto uprednostnil pri preprave do práce alebo školy viac ekologický spôsob napr. pešo alebo na bicykli, pre spríjemnenie si rannej cesty spolu s nami. V rámci Európskeho týždňa mobility podporujeme ekológiu pre naše okolie, ale aj pre seba samých.
Detskou zónou je aktivita vedľa ihriska pri Žihadielku v Sotine kde prebiehajú pod vedením dobrovoľníkov pre najmenších rôzne hry, zábavné súťaže a skákacie hrady.Aktivita Juniori seniorom, je, že sa dobrovoľníci snažia spestriť všedné dni kli entom Zariadenia sociálnych služieb v parku. Viacerí klienti už nemajú veľa blízkych, a preto sa vždy veľmi tešia z návštevy mladých dobrovoľníkov.
Cestovateľské podujatie „Vláčikom po Európe“. Prináša aktivitu, kde žiaci prvého stupňa majú možnosť spoznať kultúru, zvyky a tradície krajín Európy.
V rámci Európskeho týždňa mobility Seničanom, dokazujeme, že auto nie je najrýchlejší dopravný prostriedok. V súťaži „Kto je rýchlejší?“ absolvuje rovnakú trasu po Senici chodec, cyklista, auto, či človek na MHD. Výsledkom je, kto sa najrýchlejšie prepraví od polikliniky na železničnú stanicu v poobednej zápche a teda ktorá doprava je najviac efektívna.
Pri príležitosti Európskeho roka kultúrneho dedičstva prispievame s dobrovoľníkmi svojou pomocou k obnove Škodáčkovho mlyna v Čáčove a pamätníka 2. svetovej vojny.Po celý deň akcie je MHD zdarma. Prevážame sa aj našim INSTAbusom.Posledný deň je dňom odmien pre všetkých dobrovoľníkov, ktorí sa do tohto podujatia zapoja.

—————————————————————————————————

Bambifest

Kto projekt  realizoval: eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí Liptov a Volejbalový klub Rachmaninka Liptovský Mikuláš- Bambifest je projekt, ktorý  spája ľudí všetkých generácií. Podporuje angažovanosť mladých ľudí v okrese Liptovský Mikuláš.  Je voľným pokračovaním festivalu dobrovoľníckej práce s deťmi a mládežou v okrese. V rokoch 2008- 2014 mal tento projekt  názov Bambiriáda. V prvom roku ho zastrešilo CVČ Liptovský Mikuláš. V rokoch 2009-2018 bolo hlavným organizátorom festivalu eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí. V roku 2019 prebral štafetu Volejbalový klub Rachmaninka Liptovský Mikuláš. Každoročne pripravuje a realizuje festival niekoľko desiatok dobrovoľníkov. Do najväčšieho 10. ročníka festivalu sa zapojilo viac ako 100 dobrovoľníkov.  Festival trvá niekoľko dní a preto je potrebná dlhodobá príprava. Na Bambifeste sa ponúkajú desiatky rôznych podujatí.  Patria medzi ne:  volejbalové maratóny (24 hodín nonstop), prezentácii organizácií pôsobiacich, ktoré sa venujú mládeži  v okrese Liptovský Mikuláš(1 00 účastníkov a 300 vystupujúcich detí a mladých ľudí), Cesta rozprávkovým (naozajstným) lesom ( 800 účastníkov), cyklopreteky a ďalšie aktivity. Pri organizovaní tohto projektu je zapojené aj vedenie mesta Liptovský Mikuláš aj  Liptovský Hrádok.
Bambifest je  jedinečným projektom v Žilinskom kraji, ktorý hovorí o tom, že mladí ľudia majú záujem o aktívny život v miestnych komunitách.

—————————————————————————————————

Výmenníky (SPOTs)

Kto projekt  realizoval: K13 -Výmenníky menia život na sídliskách, aby sa z nich stali atraktívne miesta pre život, a to vďaka kultúrnemu, kreatívnemu a občianskemu zázemiu, ktoré spoločne s obyvateľmi na sídliskách vytvárajú. Rozvíjajú potenciál aktívnych ľudí, zlepšujú imidž sídlisk, budujú kultúrnu infraštruktúru mimo centra mesta, prispievajú k zlepšeniu medziľudských vzťahov a neúnavne podporujú iniciatívy obyvateľov nášho mesta. Podujatia a aktivity vo výmenníkoch pripravujú spoločne s obyvateľmi Košíc pre Košičanov samotných. Pri vymýšľaní programu sa snažia, aby bol  čo najpestrejší tak, aby si v ňom našli to svoje všetci obyvatelia, umelci, rôzne spoločenstvá a komunitné skupiny. Priestory výmenníkov sú určené všetkým na to, aby ich využívali podľa vlastných predstáv a potrieb na rôzne kreatívne činnosti. Podporujú najmä rozvoj komunít a skupín, vznik nových umeleckých diel a spoluprácu umelcov s miestnymi obyvateľmi.

—————————————————————————————————-

Prechádzka rozprávkovým parkom

Kto projekt  realizoval: Materské centrum Úsmev, Mesto Piešťany, Rezort Piešťany- Prechádzka rozprávkovým parkom je výnimočný projekt postavený na dobrovoľníctve nielen žiakov,
študentov, mladých ľudí, ale aj celých rodín s deťmi. Vyše 70 dobrovoľníkov sa podieľa na príprave obrovského zábavného podujatia pre rodiny s deťmi.
Príprava podujatia trvá niekoľko mesiacov. Samotná Prechádzka rozprávkovým parkom trvá 5 hodín. Avšak príprava stanovísk a ich balenie ďalších min. 6 hodín.
Dobrovoľníci sa prostredníctvom Prechádzky rozprávkovým parkom snažia pripraviť pre rodiny s deťmi nezabudnuteľný deň plný zážitkov a stretnutí s obľúbenými rozprávkovými bytosťami.   Na začiatku podujatia každé dieťa obdrži mapku, kde sú vyznačené rozprávkoví stanoviská. Rozprávkové bytosti na cca. 10 tematicky vyzdobených stanoviskách v mestskom parku nadväzujú kontakt s deťmi, komunikujú s nimi, žiadajú ich o pomoc prostredníctvom vykonania drobných činností. Rodičia sprevádzajú deti a pomáhajú im v aktívnom zapojení sa do podujatia a povzbudzujú ich pri aktivitách, aby získali pečiatku z daného stanoviska. Prostredníctvom interaktívnych činností vzniká kamarátsky vzťah medzi návštevníkmi a rozprávkovými bytosťami a deti sa cítia byť súčasťou rozprávky. Aj napriek tomu, že dobrovoľníci nie sú špeciálne vyškolení na prácu s deťmi sú pozitívne a priateľsky nastavení, čo celému podujatiu dodáva veľmi príjemnú a jedinečnú atmosféru.
Celý projekt je zameraný na podporu spoločného trávenia voľného času rodičov s deťmi a na
vytvorenie príležitosti pre rodiny príjemne prežiť spoločný čas a utužiť ním rodinné vzťahy. Z roka na
rok stúpa záujem dobrovoľníkov o zapojenie sa do projektu a taktiež z roka na rok rastie návštevnosť
podujatia. Na Prechádzku rozprávkovým parkom chodia celé rodiny (rodičia s deťmi, starí rodičia, …).
V roku 2019 prebehol šiesty ročník tohto obľúbeného podujatia a účasť návštevníkov odhadujeme na cca. 5.000.
Projekt je príkladom spájania generácii, dobrovoľníctva, nezištnosti a ochoty poskytnúť svoj voľný čas a schopnosti pre komunitu, ale aj výbornej spolupráce samosprávy, tretieho sektora a podnikateľov. Podnikatelia finančne alebo svojimi službami podporujú podujatie. Samospráva pomáha nielen materiálne, finančne, ale aj personálne na podujatí a tretí sektor prináša množstvo kreatívnych nápadov a zanietených dobrovoľníkov.

—————————————————————————————————-

K.R.O.K.

Kto projekt  realizoval: OZ V.I.A.C. – Konferencia K.R.O.K. je najväčšou inšpiratívnou konferenciou na Orave. Svojim programom a hosťami však rozhodne prekračuje hranice tohto regiónu.
Základnými hodnotami, na ktoré organizátori prostredníctvom tejto konferencie poukazujú sú Krédo, Rozhodnutie, Odvaha, Každodennosť.
Za 6 ročníkov tejto konferencie sa na nej predstavili takí hostia ako napr. Prezident Slovenskej republiky, Predseda Slovenského paralympijského výboru, Riaditeľ najväčšieho internetového kníhkupectva na Slovensku, Riaditeľ najväčšej verejnej zbierky na Slovensku a ďalšie známe osobnosti. Okrem nich sa však organizátori snažia dať priestor na prezentáciu mladým ľuďom, ktorí možno nie sú (zatiaľ) takí známi, no rozhodli sa vystúpiť z komfortnej zóny a spraviť niečo pre svoje okolie, a ktorí tak predstavujú pozitívny príklad pre ostatných mladých ľudí. Jednoducho sú to ľudia, ktorí sa nebáli urobiť KROK vpred.

—————————————————————————————————-

Active life

Kto projekt  realizoval:Tomáš Gáll – Active Life je komunita športových nadšencov, ktorí nechcú zostať v anonymite, ale športujú spoločne a na verejnosti. Sme otvorená skupina ľudí rekreačných i profesionálnych športovcov. Zároveň popierame akékoľvek ľudské bariéry a vekové hranice. Na každom podujatí radi vidíme začiatočníkov, ako aj pokročilých, malých či veľkých, mladých, ale aj ľudí v staršom veku. Prvoradým cieľom Active Life je spájať ľudí, ktorí majú k sebe blízko vďaka športu, motivovať ich správne zadefinovanými métami a v neposlednom rade organizovať podujatia, ktoré sú atraktívne nielen pre našich členov, ale zároveň aj pre širokú verejnosť. Tento projekt spája ľudí, ktorí športujú, chcú si zlepšiť svoje fyzické ako aj psychické zdravie. Projekt vedie mladých ľudí k disciplíne, zodpovednosti, zdravému životnému štýlu, pravidelnej športovej aktivite, spolupráci nielen s rovesníkmi. Prostredníctvom dobrovoľníckych aktivít majú mladí možnosť nazrieť do fungovania organizácie spoločenských športových ale aj kultúrnych podujatí nielen na východe Slovenska ale napr. aj v Bratislave, Ružomberku, Banskej Bystrici. A to všetko skrz organizovania zaujímavých podujatí pre širokú verejnosť. Vytvára priestor pre vznik partnerstiev nielen medzi mužom a ženou ale aj medzi organizáciami inštitúciami, podnikateľským a neziskovým sektorom. Pravidelnosťou svojich podujatí prispeli k vzniku silnej komunity širokej verejnosti, ktorá sa stretáva aj mimo podujatí organizovaných pod značkou Active life. Active Life dal počas svojho pôsobenia do pohybu niekoľko tisíc ľudí. Neorganizujeme jednorázové aktivity, ale budujeme blízky
vzťah komunity, ktorá ma progresívny charakter.
Okrem športových a zábavných projektov máme za sebou aj komunitné projekty, kde sa nám podarilo zrevitalizovať naše okolie. Našim najväčším projektom bolo vyčistenie, výspravky a premaľovanie podchodu na sídlisku KVP. Zmenili sme podchod na nepoznanie. Darovanie krvi je druhou najväčšou “nešportovou” aktivitou, ktorú organizuje Active Life v spolupráci s Národnou transfúznou službou SR. Naším cieľom je oslovovať nielen členov, ale aj ďalších darcov a rozširovať základňu darcov krvi na Slovensku. Medzi najvýznamnejšie podujatia patria BEH v ZOO (boli medzi prvými kto takýto beh organizuje. Inšpirovali sa už aj ďalšie Európske mestá), charitatívny Narcisový beh v Košiciach ale už aj v Prešove, Spoznaj behom Košice (Séria behov kedy majú bežci možnosť spoznať krásy 18 z 22 mestských časti, Športové nedele v parku spájajú športových nadšencov, odborníkov z rôznych športových klubov a odvetví  ale aj laickú verejnosť a umožňuje rozhýbať sa ja počas nedeľného doobedia. A množstvo ďalších aktivít.