DORUČENÉ PLATNÉ NOMINÁCIE 2022

Aktívny mládežník

Tomáš Benkovič, Katarína Strýčková, Michal Salíni, Jana Sabová, Adam Hančák , Tamás Csanda, Denisa Petrová, Peter Haľko, Cyril Potocký, Gabriel Sarkovics

Aktívny občan

Patrik Barčák, Mgr. Zuzana Ševčíková, Martina Pihuličová, Mgr. Helena Kopecká, Ing. Gabriela Ajpeková

Top líder samosprávy

Radomír Brtáň, Mgr.,  Erika Karová, Jarmila Šimončičová, PaedDr. Slavka Olejníková

Top projekt

HAU park, Street art mestských kultúrnych pamiatok, Tradition, Roots, Identity, Projekt European Student Councils

Obec s najpriateľskejším vzťahom k mládeži

Mesto Púchov, Mesto Šaľa

Top subjekt, neformálna skupina

Mestský mládežnícky parlament Rada mladých mesta Prievidza, Miestne združenie YMCA Revúca, Mládež Slovenského Červeného kríža Nové Zámky, Mládežnícky parlament Mesta Šaľa, OZ Expression