Ocenenie  sTOPa  2020

Komisia, ktorá rozhodovala o udelení ocenení a hlavnej cene TOP v každej kategórií bola zložená z:

 • Petra Jankovská- sekcia stredných škôl a celoživotného vzdelávania Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR,
 • Juraj Lizák– predseda Rady mládeže Slovenska
 • Dominik Povražník– mládežnícky delegát v OSN za SR v roku 2018 a zástupca organizácie IUVENTA- Slovenský inštitút mládeže
 • Magdaléna Bernátová– odborníčka na strategické plánovanie samospráv.
 • Igor Janckulík – podpredseda Žilinského samosprávneho kraja
 • Katarína Haršanyiová– odbor školstva, mládeže a športu, Mesto Trnava

1. Oficiálny názov ocenenia: sTOPa. Názov ocenenia sTOPa nesie v sebe myšlienku zanechania stopy aktivitou, angažovanosťou, príkladom dobrej praxe v životoch mladých ľudí aj celej komunity.
2. Vyhlasovateľom a organizátorom ocenenia je Asociácia krajských rád mládeže (ďalej len AKRAM).
3. Poslaním ocenenia sTOPa je zviditeľniť a upozorniť verejnosť na výnimočných ľudí a subjekty, ktoré svojou prácou pomáhajú vytvárať pozitívne prostredie pre život mládeže v každom kraji Slovenska svojim aktívnym občianskym a ľudským prístupom. Cieľom ocenenia je zviditeľnenie hodnoty aktívneho občianstva a participácie.
4. Ocenenie sTOPa sa udeľuje v rámci týchto kategórií:

 1. Aktívny mládežník
 2. Aktívny občan
 3. Top líder samosprávy
 4. Obec/ mesto s najpriateľskejším vzťahom k mládeži
 5. Top projekt
 6. Top subjekt, neformálna skupina