Ocenenie  sTOPa  2019

Live stream z oceňovania nájdete tu:

https://www.facebook.com/asociaciaKRM/videos/882011515550918/

HODNOTIACA KOMISIA NOMINÁCIÍ

Ivan Hromada– riaditeľ odboru mládeže, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR,

Katarína Batková– riaditeľka Rady mládeže Slovenska,

Dominik Povražník– mládežnícky delegát v OSN 2018 a zástupca organizácie IUVENTA- Slovenský inštitút mládeže,

Magdaléna Bernátová– členka akreditačnej komisie  MŠVVaS SR a expertka pre tvorbu strategických dokumentov pre samosprávy,

Miloslav Špoták– viceprimátor mesta Nitra

DORUČENÉ NOMINÁCIE

K 27.9.2019 Asociácia krajských rád obdržala 54 nominácií od 6 krajských rád mládeže. Platných nominácií, ktoré splnili štatút oceňovania bolo 52.

Podľa kategórií  je spolu nominácií:

1. Aktívny mládežník – 11 nominantov
2. Aktívny občan – 9 nominatov
3. Top líder samosprávy – 6 nominantov
4. Obec/ mesto s najpriateľskejším vzťahom k mládeži – 6 nominovaných obci
5. Top projekt – 10 nominovaných
6. Top subjekt, neformálna skupina – 10 nominovaných

VÝZVA NA DORUČENIE  NOMINÁCIÍ

Asociácia krajských rád – AKRAM vyzýva  všetky krajské rady pôsobiace na území Slovenska, aby do 27.9.2019 doručili nominácie v zmysle štatútu.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ocenenia sTOPa nesie v sebe myšlienku zanechania stopy aktivitou, angažovanosťou, príkladom dobrej praxe v životoch mladých ľudí aj celej komunity.

Vyhlasovateľom a organizátorom ocenenia je  Asociácia krajských rád mládeže  (ďalej len AKRAM).

Poslaním ocenenia sTOPa je zviditeľniť a upozorniť verejnosť na výnimočných ľudí a subjekty, ktoré svojou prácou pomáhajú vytvárať pozitívne prostredie pre život mládeže  v každom kraji Slovenska svojim aktívnym občianskym a ľudským prístupom. Cieľom ocenenia je zviditeľnenie hodnoty aktívneho občianstva a participácie.

Ocenenie STOPA  sa udeľuje v rámci týchto kategórií:

1. Aktívny mládežník
2. Aktívny občan
3. Top líder samosprávy
4. Obec/ mesto s najpriateľskejším vzťahom k mládeži
5. Top projekt
6. Top subjekt, neformálna skupina