Aktívny mládežník 2020

Aktívny občan 2020

Top líder samosprávy

Top subjekt 2020

Top projekt 2020

Obec s najpriateľskejším vzťahom k mládeží 2020