Top ocenenie získal v kategórií Top projekt 2022

Street art mestských kultúrnych pamiatok

Trstenský mládežnícky parlament je zoskupenie mladých ľudí, ktorí majú za cieľ zoskupiť mladých ľudí, zvýšiť záujem o dianie v meste, zužitkovať námety k lepšiemu využívaniu voľného času. Počas leta 2022 sa podarilo členom Trstenského mládežníckeho parlamentu dokončiť participatívny zámer – Street art mestských kultúrnych pamiatok z predchádzajúcich ročníkov. O tom, že mladí nás obohatili svojim výtvarným umením, Vás presvedčia maľby troch mestských kultúrnych pamiatok – Kostola svätého Juraja, Kostola svätého Martina a Vilčekovej kúrie. Na maľovaní sa podieľali aj študentky Spojenej školy v Nižnej. Maľby nájdete pri vlakovej stanici a môžete si ich pozrieť na prechádzke uličkami Trstenej. Trstenský mládežnícky parlament môže byť veľkým príkladom a motiváciou pre mladých ľudí v ostatných obciach a mestách, tým ako prišiel s návrhom na zviditeľnenie kultúrnych pamiatok na miestach, ktoré chátrali a sú denno denne na očiach verejnosti. Práca mladých ľudí, kultúra, umenie – participácia to je projekt mladých ľudí z mesta Trstená.

Ocenení boli aj:

HAU park

Členovia Mládežníckeho parlamentu mesta Púchov sa systematicky snažia zlepšovať život vo svojej komunite. Keďže väčšina z nich vlastní doma psíka, napadlo im, že v Púchove chýba priestor, ktorý by bol určený pre psíčkarov, kde by svojho psíka mohli cvičiť, pustiť a nemuseli by sa báť, že im ujde. V meste Púchov si spravili prieskum prostredníctvom dotazníka, i prostredníctvom priameho oslovenia psíčkarov, či by takýto priestor privítali a začali na ňom intenzívne pracovať. Oslovili pani primátorku, stretli sa s ňou a predniesli svoje požiadavky. Vo februári 2022 zorganizovali diskusie s poslancami mesta Púchov a získali si ich na svoju stranu. Svoj projekt HAU park podali i do participatívneho rozpočtu mesta a boli ho obhajovať na verejnom fóre. Napriek tomu, že projekt v participatívnom rozpočte nedostal dostatok hlasov, nevzdali sa a opäť oslovili poslancov na Mestskom zastupiteľstve. Ich snaha bola úspešná a v septembri 2022 bol projekt HAU park uvedený do života. Na otvorenie boli pozvaní predstavitelia samosprávy a zároveň člen Kynologického klubu predviedol ukážky výcviku poslušnosti psíka. Naši mladí získali skúsenosti s procesom, ktorý je potrebný od nápadu po realizáciu projektu a výstupom je krásny priestor pre všetkých psíčkarov v meste, ktorý je od septembra plne využívaný ako dospelými, tak i mladými. Priestor mladí ľudia dostali do výpožičky a dopĺňajú priebežne prvky a prekážky na výcvik psíkov. Zabezpečená je tak i udržateľnosť projektu, pretože mladí dostali zodpovednosť sa o tento priestor aj postarať. Vo workshopoch na výcvik psíka plánujú i naďalej pokračovať.

Tradition, Roots, Identity

Ide o medzinárodný projekt , ktorý organizovali mladý ľudia s cieľom zamerať sa na otázky vlastnej identity a kultúrnej identity. Hostiteľkou krajinou a koordinátorom je Slovensko, neformálna skupina FORDIALOACTIVITIES, Nitra , partneri projektu: Krajské osvetové stredisko v Nitre a Základná umelecká škola J. Rosinského v Nitre. Partnerskými krajinami a účastníci projektu boli mladí ľudia z Izraela, Poľsko a Ukrajiny.
Na projekte pracovalo 1,5 roka spolu 30 mladých ľudí vo veku 13 až 30 rokov spolu s 5 lídrami a 1 koordinátorom projektu, spolu 30 aktérov. Všetky aktivity projekty boli prepájané 4 témami: 1. Korene rodiny, historické príbehy z detstva, 2. Čo je pre mňa tradícia, 3.Moje osobné rituály, 4.Toto je časť histórie môjho národa, krajiny, kde žijem, ale neviem, čo si mám o tom myslieť… Chceli sme vytvoriť priestor pre sebarealizáciu účastníkov a aktivity pre bezpečnú komunikáciu mladých ľudí zo 4 krajín o ich identite, histórii našich rodín a regiónov, zvykoch a rituáloch. Smerovali sme ku kritickému mysleniu v kontexte kontroverznej historickej udalosti, vedieť diskutovať, viesť dialóg, snažiť sa zachytiť postoje v umeleckej reflexii (pohybová performans) Zameriavali sme sa na konkrétne fakty, názory, postoje k téme so zameraním na emocionálnu úroveň. Výstupom bola spoločná umelecká reflexia(pohybovú, zvukovú, vizuálnu s prvkami performatívneho divadla).

Projekt European Student Councils

Projekt programu Erasmus+, vďaka ktorému sa v Košiciach stretli zástupcovia školských parlamentov z 5 krajín. Projekt realizovalo Regionálne Centrum Mládeže v Košiciach spolu so Študentským parlamentom Košického kraja. Počas projektu sa mladí ľudia z Fínska, Estónska, Slovenska, Rumunska a Moldavska mohli navzájom inšpirovať k rozvoji školských parlamentov, objavili Košický kraj a taktiež mali možnosť zdieľať svoje kultúry a zvyky.
Počas jedného týždňa sme navštívili viaceré školy v Košickom kraji, zdieľali sme príklady dobrej praxe z jednotlivých krajín a navzájom sme sa inšpirovali k zlepšeniu jednotlivých školských parlamentov.
Naši zahraniční hostia mali šancu navštíviť rôzne školy v Košiciach, Michalovciach, Spišskej Novej Vsi a Rožňave. Počas študijných návštev videli ako fungujú jednotlivé školské parlamenty, aké aktivity realizujú a akú podporu získavajú od vedenia školy, Košického samosprávneho kraja a taktiež aj od nášho centra. Zároveň sme mali možnosť dozvedieť sa o tom, ako fungujú zahraničné školské parlamenty.
Projekt bol spolufinancovaný programom Európskej komisie Erasmus+.

Zástupcovia z jednotlivých krajín nahrali v spolupráci s Radou mládeže Košického kraja v poradí 8. epizódu podcastu WeKEc.