Top ocenenie získal v kategórií Top líder samosprávy 2022

Radomír Brtáň

Radomír Brtáň je starosta obce Košeca od roku 2006. V období 2014 -2018 člen Sekcie školstva, kultúry a športu Rady Združenia miest a obcí Slovenska, v súčasnosti je prvý podpredseda Združenia miest a obcí Slovenska.
– už roky aktívne zapája do aktivít prospešných občanom obce v rôznych oblastiach. Blízka mu je ochrana prírody, zlepšovanie životného prostredia, rozvoj vidieka, podpora a rozvoj kultúrneho dedičstva, zachovávanie tradícií, či aktivity spojené so športom a vzdelávaním.
Hlavne sa zameriava na intenzívne zapájanie detí a mládeže do aktivít:
– ktoré majú pozitívny dopad na zlepšovanie kvality života detí a mladých ľudí,
– zameraných na cestu k lepšej spolupráci samosprávy a obyvateľov obce,

Radomír Brtáň ako starosta obce je otvorený názorom mladých ľudí a diskusii s nimi, kedykoľvek a kdekoľvek. Osobným príkladom a vlastnou prácou dokáže pritiahnuť k dobrovoľníctvu a práci pre komunitu, či verejnosť, množstvo mladých ľudí.

Ako komunálny politik, ale aj z pozície dobrovoľníka, sa snaží vytvárať podmienky na zmysluplné trávenie ich voľného času, zapája mladých ľudí do aktivít samosprávy, či už ako dobrovoľníkov alebo priamych účastníkov.
Svojimi aktivitami vytvoril skvelý tím, ktorý realizuje väčšina aktivít pre mládež v Košeci a miestnej časti Nozdrovice pre deti a mládež materskej, základnej a tiež aj základnej umeleckej školy.
Okrem toho podporuje rôzne podujatia – športové (futbal, floorbal, hokejbal, stolný tenis, turistiku), kultúrne, spoločenské,…, kde deti a mládež prezentujú svoje schopnosti a reprezentujú svoju obec.
Obec je dlhoročným partnerom projektu, v rámci ktorého sa v Košeci koná Trávathlon. Ide o duatlon (beh a cyklistika), ktorý je určený pre všetky kategórie detí.

Podieľa sa na tom, že centrálnemu priestoru obce sa v posledných rokoch opäť vdýchol život. Podporoval vybudovanie novej infraštruktúru pre aktivity detí aj mládeže vo voľnom čase:
– Multifunkčné ihrisko pri škole aj v miestnej časti Nozdrovice,
– Detské ihriská
– Fitness park
– Workout park
– nový amfiteáter v centre obce

Najmä teraz, v období po pandémii a rôznych obmedzeniach, ktoré sa výrazne dotkli možností stretávať sa, vníma intenzívne zapájanie detí a mládeže do usporadúvaných aktivít ako cestu k lepšej spolupráci samosprávy a obyvateľov.
Vytvára im priestor na sebarealizáciu a chce, aby mladí ľudia cítili, že v komunite a v spoločnosti majú svoje miesto, ich názor je dôležitý a bude vypočutý.
Podporuje aktívnu participáciu mladých aj prostredníctvom Miestnej /obecnej/ rady mládeže, snaží sa vytvoriť vhodné podmienky na jej fungovanie už od roku 2023.

Je športový nadšenec pre cyklistiku, beh potápanie, golf, je hráč mužstva úradujúcich majstrov Európy vo futbale starostov.

Pôsobenie v Združení miest a obcí Slovenska na pozícii 1. podpredsedu mu umožňuje byť priamo pri hľadaní riešení v rôznych oblastiach života samosprávy.
V práci starostu sa naozaj našiel a je pre neho skutočným poslaním, ako aj pre množstvo ďalších štatutárov miest a obcí na Slovensku.

Ocenení boli aj:

Erika Karová

Pani Karová je poslankyňou mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici. Venuje sa podpore talentov mladých ľudí, je riaditeľkou športového klubu BCF Dukla, ktorý dosahuje pekne výsledky. Zároveň zriadila nadáciu Eriky Karovej vďaka ktorej podporuje zdravotne znevýhodnených mladých ľudí a ľudí v núdzi. Za svoje angažovanie v podpore mladých talentov sa stala aj laureátkou Slovenka roka 2022. Pani Karová je členkou komisie pre šport, voľný čas a mládež a vždy zastáva záujmy mladých ľudí. Pomáha tam, kde systém zlyháva. Ku občianskemu aktivizmu vedie aj svoju dcéru, ktorá sa už dnes na strednej škole chytá aktivít. Pani Karová je veľkou motiváciou pre viacero poslancov pretože dokáže oceniť potenciál mládeže.

Jarmila Šimončičová

1. Vytvorenie komunitného plánu práce s mládežou pre mesto Nové Zámky. Mesto NZ bolo za túto prácu mnohonásobne ocenené a je považované za príklad v Nitrianskom kraji.
2. Pomoc pri vytvorení Mládežníckeho parlamentu v meste Nové Zámky. Začala pred pandémiou a svoju prácu dotiahla hneď ako to bolo možné.
3. práca s týmito mladými ľuďmi, organizovanie diskusií a stretnutí s týmito mladými ľuďmi.
4. motivovanie a spolupráca na projektoch s týmito mladými ľuďmi štýlom najvššých priečok “Rebríka participácie”
5. Jarka sa zúčastnila medzinárodného projektu KA3 Connect, medzinárodného stretnutia v Estónsku, ktorého cieľom bolo zdieľanie skúseností z práce s mládežou a jej prepojenie so samosprávou a podieľala sa aj na organizovaní národných/lokálnych aktivít
6. Výherkyňa ocenenia YOWA (krajská verzia sTOPa) v kategórii “Dôležitý dospelý”

Slavka Olejníková

Je to osoba, ktorá sa okrem iných dôležitých oblastí venuje aj komunikácii s mladými ľuďmi a ich podpore. Je to osoba s morálnymi zásadami, ktorá je príkladom pre život mládeže aj širokej komunity. Na svojej pozícií, ktorú zastáva na samospráve, sa snaží reálne spoznávať prácu organizácií, ktoré pracujú s mládežou, snaží sa o presadenie lepších podmienok pre tieto organizácie, pomáha s propagáciu podujatí pre organizácie, ktoré pracujú s mládežou.