V kategórii Obec s najpriateľskejším vzťahom k mládeži ešte nie je výherca