TOP ocenenie získal v kategórií Obec s najpriateľskejším vzťahom k mladým 2022

Mesto Púchov

Mesto Púchov prešlo od roku 2019, kedy bola schválená Koncepcia práce s mládežou veľkým procesom smerom k mladým. V meste pracuje pod Centrom voľného času Včielka Mládežnícky parlament mesta Púchov, ktorého členovia majú možnosť aktívne komunikovať s miestnou samosprávou. V roku 2020 dostali od mesta do užívania Klubovňu mládeže na svoju činnosť. V tomto roku pribudol pre mládež ďalší nový priestor s názvom Klub mladých, ktorý bol slávnostne otvorený za prítomnosti predstaviteľov samosprávy a mladých v auguste počas Púchovského jarmoku. Mládežnícky parlament zorganizoval začiatkom roka 2022 šesť diskusií s poslancami mestského zastupiteľstva, prostredníctvom ktorých sa dozvedeli, čo zahŕňa práca poslanca, ako funguje legislatívny proces od nápadu po realizáciu. Pozvanie do diskusií prijalo postupne 14 z 18tich poslancov mestského zastupiteľstva. Záznamy zo streamov je možné nájsť na Instagramovej stránke mp_puchov. V marci tohto roka bolo podpísané Memorandum o spolupráci a partnerstve medzi Mestom Púchov a Mládežníckym parlamentom mesta Púchov. Mladí dostali v júni priestor na prezentovanie svojej činnosti na zasadnutí Mestského zastupiteľstva. Mladí a samospráva spolu aktívne spolupracovali i v jarných mesiacoch počas Jarnej brigády – čistenia mesta a tiež pri vytvorení priestoru pre psíčkarov v meste s názvom HAU park, kde boli na MsZ schválené finančné prostriedky na tento projekt. Prostredníctvom dotačnej schémy bolo podporené i víkendové vzdelávanie mladých ľudí s názvom Buď TOPka (TvorivýOsobnosťParlamenťákAktívnyKreatívny). Vedenie nášho mesta – pani primátorka i poslanci sú mládeži veľmi otvorení a podporujú ich činnosť. Spísanie Memoranda bolo tiež veľkým krokom v oblasti našej spolupráce a oceňujeme najmä ochotu vždy si vypočuť podnety zo strany mladých, možnosť participácie, podávania podnetov a podieľaní sa na riešení problémov.

Ocenení boli aj:

Mesto Šaľa

Mesto dlhodobo spolupracuje a podporuje jeden z najaktívnejších Mládežníckych parlamentov v kraji a iné občianske združenia, ktoré tvoria úctihodné množstvo aktivít prepájajúce všetky vekové kategórie, nie len mladých ľudí. Mladí ľudia tu však majú obrovské pole pôsobnosti. V meste je vytvorená atmosféra a tradícia práce s mládežou.