Top ocenenie získal v kategórií Aktívny občan 2020

Policajt z Obvodného oddelenia Policajného zboru Košice-Šaca Martin Mušinský, ktorý je už 11 rok prezidentom spoločnosti detskej onkológie Košice organizuje rôzne aktivity pre detských pacientov z onkológie v Košiciach. Ako deväťročnému mu diagnostikovali leukémiu. „Prognózy lekárov neboli priaznivé,” povedal.
Dnes je zdravý a popri práci pomáha zabudnúť deťom, ktoré trpia onkologickým ochorením, na útrapy spojené s rakovinou. Organizuje pre ne ozdravné tábory “Štvorlístok” pre detských onkologických pacientov a navštevuje ich v nemocnici. „Človek by si mohol viac vážiť život a svoje zdravie a potom to prenášať aj na druhých ľudí. Snažím sa ľudí s takýmto ochorením motivovať a pomáhať im, ako sa dá,“ povedal Martin Mušinský. Jeho veľkou snahou je pomôcť deťom prežiť plnohodnotné chvíle, ktoré väčšinu času musia tráviť v nemocničnom prostredí. “Túto činnosť pre deti robím dobrovoľne. Napĺňa ma, keď môžem byť nápomocný. Robím, čo je v mojich silách. Snažím sa ich čo najviac potešiť a spraviť im dobrodružnejší život. Potrebujú silu, aby mohli ďalej bojovať!” povedal raz pri jedno oceňovaní.” Povedal raz pri preberaní jedného z ocenení, ktoré za svoju činnosť dostal. Každoročne organizuje rôzne spoločenské udalosti, kde sa snaží získať prostriedky pre Spoločnosť Detskej onkológie v Košiciach. Za všetko hovorí už v poradí 10. ročník projektu “Na bajku onkodeťom”, ktorý vyzbieral 8.200 €. Akcia má aj niekoľkých sponzorov. Do zbierky sa zapájajú aj firmy, dobrovoľnícke skupiny, ale aj jednotlivci pozdĺž celej trasy. Pri zastávkach v konkrétnych mestách im symbolicky odovzdávajú šeky. Títo skvelí ľudia opustili na 5 dní pohodlie svojich domovov, napriek koronakríze, napriek tomu, že každý deň leje ako z krhly, vysadli na bicykle a šliapli do toho za dobrú vec. Za organizáciou celého projektu stoji Martin 😉 Má obdiv ľudí nielen z Košíc, Košického kraja ale z celého Slovenska. Veríme, že si vás tiež získal svojim príbehom.


Ocenení boli aj:

Ing. Iveta Ištvánová

Vyštudovala ekonomickú univerzitu v Bratislave, počas svojho pracovala prv v oblasti, ktorú vyštudovala, no od roku 2009 sa dala na pomoc pre mladých ľudí v detských domovoch. Jej rodičmi bola od detstva vedená k dobročinným účelom. Pomáhali detským domovom, bezdomovcom a kupovali prístroje chorým detičkám v nemocniciach. Od roku 2009 sa stala profesionálnou náhradnou matkou. Táto práca jej od začiatku prirástla k srdcu. Jej náplňou je starať sa o deti, ktorým nie je odporúčané vyrástanie v kolektívoch detských domovov, ale práve v profesionálnych náhradných rodinách. Dnes je presne 11 rokov, čo pracuje pre detský domov Srdiečko v Banskej Bystrici. Za toto obdobie sa postarala, pomohla a vychovala dokopy 12 detí vo veku od 2 týždňov do 18 rokov. Cez jej ruky prešli rôzne osudy deti, ich rôzne diagnózy, poruchy správania i vekové kategórie. Jej práca je časovo náročná a nie vhodne finančné ohodnotená, pracuje 24 hodín stále, najmä u malých kojencov. Momentálne sa stará o tri detičky. 3 mesačnú Lauru, ktorá sa bohužiaľ predčasne narodila o mesiac, má spomalený vývin a temer každý týždeň s ňou musí navštevovať špecialistkou. Nicol a Alexa, súrodencov, ktorí boli tiež zanedbaní zo strany rodičov. Ivka ma okrem troch detí z domova aj vlastných piatych synov, z toho dvaja žijú už s ich vlastnými rodinami.

Mgr. Zuzana Ševčíková

Pôsobí v 3. sektore od roku 2012, kedy s nadšencami založili občianske združenie TeCeMko – Trenčianske centrum mládeže. Svoje skúsenosti a nadšenie venuje najmä deťom a mládeži prostredníctvom o.z. v oblastiach ako je kariérové poradenstvo, prevencia sociálno-patologických javov, rozvoj osobnosti a tímov – tried žiakov na ZŠ a SŠ prostredníctvom neformálneho vzdelávania. Svoju činnosť vykonáva v o.z. na báze dobrovoľníctva a bez nároku na honorár, keďže väčšia časť týchto projektov a aktivít nie je financovaná a podporovaná dotáciami na ľudské zdroje, ale pokrývajú len služby (prenájom) a materiál na aktivity. Spolu s tímom v o.z. vytvorili Tímovačky na potreby a rôzne témy mládeže (predsudky, hodnoty, motivácia, konflikty, šikana, spolupráca, dobrovoľníctvo, typológie…) a neustále pracujú a zdokonaľujú metodiku kariérového poradenstva pre II. stupeň žiakov ZŠ. Ďalším pilierom je rozvoj a podpora dobrovoľníctva s prepojením na kariérové poradenstvo, kde nielen motivuje mládež a ľudí k dobrovoľníctvu, ale i sieťuje mimovládne organizácie k vytváraniu dobrovoľníckych príležitostí. Tento rok 2020 sa jej podarilo posunúť túto činnosť do profesionálnejšej podoby a znova aktivovať TNDC – Trenčianske dobrovoľnícke centrum, ktoré svoju činnosť bude viac rozširovať a snahou je pokrývať celý TN kraj. Veľmi miluje prácu s deťmi a mládežou, preto sa snaží byť neustále v priamom kontakte s touto skupinou, i keď si jej činnosť vyžaduje i odbornejšiu časť a to tvorbu metodík, spoluprácu s organizáciami, rôznu administratívu a najmä činnosť fundraisera – zháňanie finančných zdrojov na pokrytie. Verí, že i napriek náročnému prežívaniu v 3. sektore jej činnosť má zmysel a ako prehlasuje – „neocenený čas, ktorý mládeži venujem, považujem veľmi za efektívny a neskutočne ma napĺňa a dáva veľmi veľa energie, preto sa v tejto oblasti považujem stále za dobrovoľníčku a to je neskutočne krásna rola“.

Lucia Szentesi

Lucia Szentesi je proaktívna koordinátorka ŽŠR (žiackej školskej rady) na Súkromnej obchodnej akadémii v Prešove, ktorá sa venuje mládeži (svojim študentom ako aj členom ŽŠR) nad rámec svojich povinností. Jej skvelý charakter sa ukazuje pri jej nadšení pre mládež, v čom ju nezastavila ani pandémia. Spoločne so študentami pripravili v prvej polovici roka 2020 spoločný priestor na stretávanie sa, trávenie voľného času ako aj prácu ŽŠR. Jej zápal sa nezmenil ani potom, čo sa výučba prešla na dištančnú formu. Práve naopak. Zorganizovala svoju ŽŠR a pri všetkých protiepidemiologických opatrenia dokončili svoj zámer. okrem toho sa dobrovoľne venuje vzdelávaniu sa v oblasti práce s mladými a rozvíja život študentov na škole.

Mgr. Marcela Šavelová

Je človekom s obetavým srdcom a sršiacou energiou. Niekoľko rokov pracuje ako dobrovoľníčka v Centre sociálnych služieb v Žiline. Počas toho obdobia dokázala pritiahnuť mnoho mladých ľudí k sociálnemu dobrovoľníctvu, čím menila ich pohľad na fyzicky a mentálne postihnuté osoby. 6 rokov pracuje ako koordinátorka žiackej školskej rady pri Obchodnej akadémiu Dušana Metoda Janotu v Čadci a v súčasnosti aj ako koordinátorka regionálneho krajského stredoškolského parlamentu Žilinského samosprávneho kraja. Veľmi aktívne motivuje mladých ľudí k angažovanosti sa pre dobro tých najslabších v komunite. S mladými ľuďmi organizuje turnaje pre osoby z domovov sociálnych služieb, charitatívne aktivity a koncerty. Mladí ľudia zo školy aj z mesta o nej hovoria, že je osobou, ktorá mení ich životy poukazovaním na ich vlastné schopnosti a motivovaním meniť svet hendikepovaných a starých a opustených ľudí. Je výbornou učiteľkou, koordinátorkou aj priateľkou mladých. Jej výnimočnosť je v stope, ktorú necháva v životom mladých ľudí keď ich učí ako sa angažovať vo veciach participatívnych a komunitných. A darí sa jej to výborne. Jej aktívny život môže byť príkladom pre mnohých v tejto spoločnosti.

Marek Štítny

Marek popri svojej práci v roku 2017 založil občianske združenie Senica 2.0, z ktorého sa hlavne vďaka jeho práci stalo združenie s takmer 140 členmi. Združenie sa podieľa na aktivitách v meste, ale aj organizuje vlastné podujatia pre rôzne vekové skupiny od tých najmenších až po tých najstarších. Najväčšou akciou je adrenalínový pretek Hecni sa, ktorý sa uskutočnil už štvrtý krát a je obľúbeným podujatím nielen medzi miestnymi. Samozrejme Marek nerobí tieto akcie sám, ale väčšina činnosti Senice 2.0 je práve pod jeho vedením. Najhodnotnejšie na jeho práci pre okolie je to, že vrámci združenia sa stále niečo vymýšľa a na niečom pracuje, takže aj keď nie je zrovna žiadne podujatie tak Marek určite niečo vymýšľa spolu s ďalšími dobrovoľníkmi.

RNDr. Marián Labovský

Kto je to ? Je to zakladateľ KEMP-u (Košického mládežníckeho parlamentu), vedúci otvoreného centra DofE (Ceny vojvodu z Edinburghu) osoba s vysokými morálnymi zásadami, ktoré sú príkladom pre život mládeže aj širokej komunity. Inšpiruje mladých ľudí v ekolkogickej oblasti a pomoci slabším. Podporuje aktivity mladých ľudí a hľadá spôsoby ako ich povzbudzovať v ich aktivitách. Vedie tieto aktivity v Centre voľného času v Košiciach Prečo je skvelý ? Členovia KEMP-u pod vedením Mariána Labovského, pracovali na tvorbe projektov – Zazelenaj, Homeless is more, Ľudomil, Bee or not to bee, na príprave a realizácii workshopov a besied pre mladých ľudí v spolupráci s partnerskými organizáciami. Členovia KEMP-u zrealizovali workshopy v rámci projektu Let youth be v medzinárodnej spolupráci a v rámci spomínaných projektov (beseda – Búranie predsudkov, Sadenie lipy, Beseda o včelách, Zbierka oblečenia pre bezdomovcov 2x, Pečenie medovníkov, Zakoreňovanie semien, Postav úľ, koncert mládežníckej hudobnej skupiny, Naštartuj to – tvorba startupov). Tím DofE pod vedením M.Labovského pracuje na vysokej úrovni, o čom svedčí aj veľmi úzka spolupráca s Národnou kanceláriou. Členská základňa sa oproti minulému šk. roku zvýšila na počet 64 členov aj na základe spolupráce s Gymnáziom Poštová. Centrum DofE v CVČ patrí medzi najaktívnejšie na Slovensku. Na pracovisku Nižná Úvrať 26 organizuje Marián školenia účastníkov, vedúcich, školiteľov a hodnotiteľov v úzkej spolupráci s Národnou kanceláriou DofE. Spolupracuje aj s organizáciou Mokosha, Gymnázium Opatovská a so skautskými organizáciami. Je to skvelý človek, zanietený a odovzdaný svojim cieľom. Navyše je skromný a usilovný. Svojim životom je príkladom pre mnohých ľudí a neustále si kladie nové ciele.

Bc.Mária Machová

Pôsobí ako miestny poslanec v Komisií sociálnych vecí a verejného poriadku. Je zakladateľkou a koordinátorkou projektu PRE rodinu, ktorý pomáha v regióne i mimo neho znevýhodneným, viacdetným či neúplným rodinám. V praxi rozvíja spoluprácu v sociálnej oblasti medzi miestnou samosprávou, inštitúciami a organizáciami.
Pracuje v Centre pre rodinu Trenčín, ktorého zámerom je motivovať, inšpirovať, sprevádzať, skvalitňovať vzťahy v rodinách a podávať pomocnú ruku ľuďom v zložitej situácii. Súčasťou je práca s mládežou a prevádzka komunitnej klubovne. Práci s dobrovoľníkmi a venuje od svojej mladosti – už 18 rokov.
Márií nechýba energia ani na angažovanie sa v oblasti komunitného života. Spravuje materské centrum JUŽANČEK, ktoré organizuje viaceré kultúrne a komunitné podujatia. Má rada sieťovanie a je otvorená každej spolupráci.

Janka Jánošíková

Janka vyše 15 rokov aktívne pôsobí v Slovenskom skautingu (SLSK). Začalo to vedením dievčenskej družiny v Piešťanoch. Jej líderské schopnosti preukázala aj pri vedení dievčenského oddielu a aktuálne vedie Západoslovenskú skautskú oblasť s vyše 1300 členmi. Počas týchto rokov tiež pôsobila ako členka Rady mládeže trnavského kraja, kde sa aktívne zapájala napríklad pri medzinárodných výmenných pobytoch. Taktiež bola členkou Rady pre vzdelávanie SLSK, kde sa podieľala na implementácii noviniek v rámci vzdelávacieho systému SLSK. V Iuvente bola koordinátorka pre program PRAKTIK, ktorý bol zameraný na rozvoj praktických zručností v oblasti práce s mládežou tak u pracovníkov s mládežou ako aj u mládežníckych vedúcich a prispel k systematickej zmene a inováciám v oblasti práce s mládežou a neformálneho vzdelávania. Pred materskou dovolenkou pracovala na sekretariáte ústredia SLSK. Je obetavá a má veľmi ľudský prístup. V správny čas vie ľudí podporiť a dodať im energiu, prípadne im dať spätnú väzbu, aby vedeli na čom majú zapracovať. Veľa mladých ľudí vďaka nej osobnostne rastie nielen v Skautingu a už teraz je jasné, že s dobrovoľníctvom bude pokračovať aj naďalej.

Mgr. Katarína Tungliová

Katka je príklad občana, ktorý participuje naozaj zo srdca. Tak sa volá aj OZ, ktoré sama založila, Ľudia so srdcom. Či už prostredníctvom svojho OZ alebo ako dlhoročná riaditeľka CVČ v Štúrove, Katka pracovala na mnohých regionálnych a medzinárodných projektoch, ktoré pomohli naštartovať prácu s mládežou. Konkrétne projekty ako napríklad “Moderné centrum” a “Europe goes local” zahŕňali odborné školenia a spoluprácu rôznych subjektov, ktoré sa podieľajú na neformálnom vzdelávaní alebo aktívne pracujú s mladými ľuďmi. Ako riaditeľka CVČ Štúrovo centrum zmodernizovala a podieľala sa na založení Mládežníckeho parlamentu mesta Štúrovo, Mládeže SČK pri CVČ Štúrovo. Ako sama tvrdí: „Mladí ľudia sa u nás učia rôznym životne dôležitým zručnostiam, ktoré využívajú vo svojom osobnom aj profesionálnom živote. Učiť deti, ako efektívne a zmysluplne tráviť voľný čas a tiež rozvíjať ich talent a zručnosti, to je zmysel mojej práce.“ V CVČ vytvorila aj nové jazykové krúžky a mimo neho organizovala detské tábory, založila jazykovú školu a aktuálne sa podieľa na vytvorení novej krajskej rady mládeže NRSK NiKRaM.